CFP | III. Bienále His Artibus: Shaped by Greed

Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

Centrum pro studium raného novověku připravuje na jaro 2023 již třetí ročník bienále His Artibus. Tentokráte bude pojato jako mezinárodní odborná konference v anglickém jazyce, jejíž název zní Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900. Bienále chce tedy prozkoumat otázky toho, jak se exploatace přírodních zdrojů a krajiny odráží v uměleckých dílech. Nikoliv však jen ve smyslu zobrazivém, jako jsou obrazy či sochy zpodobňující tento proces. V hledáčku zájmu je např. také otázka materiálů, ze kterých se pak umělecká díla stávají (např. slonovina, zlato), přivlastňování si přírody člověkem, proměna krajiny skrze průmyslovou činnost – od středověkého klučení lesů po moderní těžbu černého uhlí v 19. století. Přiložený Call for Papers prozradí více.

Anotace příspěvků spolu s CV je možné posílat do 22. ledna 2023 na adresu brno.conference.2023@gmail.com