Konference | Rembrandt Seen Through Jewish Eyes

24. ledna – 14. února 2022 | on-line 

Židovské muzeum a Toleranční centrum v Moskvě připravují výstavu, jež má za cíl přiblížit na svou dobu neobvykle vstřícný vztah mezi umělcem a Židy. Výstava se sice bude konat až od 19. října tohoto roku, nicméně již nyní můžeme využít „ochutnávky“ v podobě mezinárodní on-line konference. Ta bude rozdělena do čtyř samostatných bloků, které se budou konat vždy v pondělí od 18:00 našeho času a první blok začíná již 24. ledna!

Rembrandt Harmensz van Rijn, Izák a Rebeka, známější jako „Židovská nevěsta“, cca. 1665–1669 Rijksmuseum, Amsterdam

Jednotlivé on-line přednášky se budou ve čtyřech blocích zabývat dobovým pohledem na multikulturní Amsterdam, život židovské komunity ve městě a vztahy mezi ní a Rembrandtem, ale rovněž následným přijetím Rembrandta jako umělce a uměleckého vzoru židovskými umělci, sběrateli a muzejními institucemi.

Rembrandt udržoval s židovskou komunitou četné vřelé profesní i osobní vztahy, což v 17. století nebylo zcela obvyklé – v jeho díle se nachází řada portrétů Židů, používal je také jako modely pro obličejové studie i žánrové či biblické scény. Známé jsou jeho portréty žen, nazývané jako „Židovské nevěsty“ a jeho portrétní lepty se staly vzory pro obrazy rabínů.

Rembrandt Harmensz van Rijn, Židovská nevěsta, 1641, Královský hrad ve Varšavě

Rembrandt Harmensz van Rijn, Starý rabín, mezi 1640-1650, Muzeum výtvarného umění, Budapešť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandtův kladný vztah k Židům se projevil i v opačném směru, a také další generace umělců i sběratelů židovského původu se začaly o jeho dílo intenzivně zajímat. Téma přijetí Rembrandtova díla židovskou komunitou bude rezonovat zejména ve třetím bloku on-line konference, na kterou je možné se bezplatně přihlásit. Celou akci bude moderovat jeden z kurátorů připravované výstavy Gary Schwartz, specialista na nizozemské a vlámské umění. Program a podrobnější informace naleznete na Rembrandt Seen Through Jewish Eyes: Web Conference.