Smutek zlatého věku | úmrtí Jonathana Browna

V Pondělí 17. ledna 2022 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 82 let profesor dějin umění Jonathan Brown, který byl známý díky svému výzkumu španělské malby zlatého věku, především pak díla malíře Diega Velázqueze (1599–1660).

Severoamerický historik umění Jonathan Brown, narozený roku 1939 ve Springfieldu ve státě Massachusetts, přišel do prvního kontaktu se španělským malířstvím při roční stáži v Madridu (1958–1959) v rámci studia na Dartmouth College. Po absolvování Dartmouthu v roce 1960 pokračoval na Princeton University, kde svou dizertací navázal na okouzlení uměleckým prostředím Pyrenejského poloostrova a roku 1964 získal doktorát s prací nesoucí název Painting in Seville from Pacheco to Murillo: A Study of Artistic Transition. Roku 1973 se stal ředitelem Institute of Fine Arts (IFA), postgraduálního programu New York University, a v roce 1977 dosáhl profesury.

Jonathan Brown během svého působení v Institute of Fine Arts (pol. 70. let 20. stol.)

Během své kariéry dokázal Brown vnést do severoamerického prostředí četné impulzy podporující výzkum španělského malířství zlatého věku, což do té doby nebylo zcela běžné. Za jeho nejvlivnější práci je považována kniha Velázquez: Painter and Courtier (1986). Postava tohoto malíře se proplétá celým obdobím Brownových četných výzkumných aktivit. Dokladem této skutečnosti je jedna z nejmladších prací s názvem In the Shadow of Velazquez (2014), ve které autor nabízí model k pochopení toho, jak může být psaní dějin umění utvářeno životními zkušenostmi samotného badatele. Vedle monografií je Brown také autorem několika syntéz, mezi které lze zařadit knihu Painting in Spain 1500–1700 (1990). V posledních dvou desetiletích kariéry zaměřil svou pozornost rovněž na malířství období raného novověku v oblasti latinské Ameriky. Výsledkem tohoto úsilí je publikace s názvem Painting in Latin America, 1550–1820: From Conquest to Independence (2014).

Katalog výstavy Murillo & His Drawings (Princeton University Art Museum, 1976)

Kromě pedagogické a vědecké činnosti stál Brown také za přípravou řady pozoruhodných výstav. V rámci muzea umění Princetonské univerzity se stal kurátorem výstavy Murillo & His Drawings (1976). Jakožto ideový tvůrce galerijních expozic byl však Brown spjat především se dvěma institucemi, The Frick Collection v New Yorku a Museo del Prado v Madridu. Pro newyorskou galerii připravil například výstavu The Spanish Manner: Drawings from Ribera to Goya (2010). Za zvláště vřelý vztah lze považovat Brownovu spolupráci s madridskou institucí, která si jeho práce velmi vážila. V rámci výročí 400 let od Velázquezova narození pro ní připravil v roce 1999 výstavu Velásquez, Rubens and Van Dyck.

Velázquez, Painter and Courtier (1986)

Painting in Latin America, 1550–1820: From Conquest to Independence (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascinace španělskou malbou vedla Jonathana Browna k tomu, že během své kariéry obsáhl mnoho výzkumných témat, mezi nimiž nechybí řada zvučných uměleckých jmen, vedle Velázqueze kupříkladu také El Greco (1541–1614), Jusepe de Ribera (1591–1652), Francisco de Zurbarán (1598–1664) nebo Bartolomé Esteban Murillo (1618–1682).  Vděčnost španělské uměleckohistorické obce za Brownovy zásluhy vhodně vyjádřil ředitel Musea del Prado Miquel Falomir: „Prado bylo pro Browna stejně důležité, jako byl Brown důležitý pro Prado.“

Zdroje:  ARTnewsABC cultura NYU the Institute | A&A Princeton