III. Bienále His Artibus | Shaped by Greed

8.–9. června se bude na půdě Semináře dějin umění konat mezinárodní konference a zároveň třetí ročník bienále His Artibus, věnovaný tentokráte problematice životního prostředí v evropské vizuální kultuře mezi lety 1200 a 1900. Akce proběhne v Knihovně Hanse Beltinga a jste na ni srdečně zváni!

Konference s názvem Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900 bude probíhat v Knihovně Hanse Beltinga (Veveří 28, Brno) a bude v anglickém jazyce. Její program najdete níže.

On 8-9 June, an international conference and the third edition of the His Artibus Biennial will focus on environmental issues in European visual culture. The event will take place at the Hans Belting Library (Veveří 28, Brno), and you are cordially invited!

See below for the program of the conference entitled: Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900.