Výstava | Goya’s Graphic Imagination

V Metropolitním muzeu umění v New Yorku započala výstava zaměřená na grafické práce španělského umělce Francisca Goyi (1746–1828)

Výstava přibližuje Goyovu představivost a to, jak mu kresby a tisky umožnily sdílet jeho myšlenky a reagovat na bouřlivé sociální a politické změny, jichž byl svědkem. Výstava má za cíl přiblížit  především kresby a tisky, na kterých se nejvíce projevuje autorova bohatá imaginace. Continue reading

Nástroj | Platforma Graph

nedávno zpřístupněná platforma Graph umožňuje analyzovat opakující se pasáže napříč různými raně novověkými spisy o architektuře. 

Platforma funguje na principu optického rozpoznávání znaků OCR (z anglického optical character recognition), které extrahuje text z digitalizovaných dokumentů a následně porovnává podobné pasáže. Pomáhá tak nejen detekovat spisy, které jsou na sobě přímo závislé, ale také odhalit příbuzné skupiny textů napříč rozsáhlým množstvím tištěného materiálu. Continue reading

„A riveder le stelle“ | Výstava kreseb k Danteho Božské komedii

U příležitosti oslav 700 let od úmrtí slavného italského básníka Danta Alighieriho (1265–1321) letos galerie Uffizi uspořádala virtuální výstavu kreseb inspirovaných jeho Božskou komedií. Kresby jsou dílem malíře Federica Zuccariho a veřejnosti byly vystaveny dosud pouze dvakrát, avšak nikdy v plném rozsahu.

Federico Zuccari, Inferno. I disegni

Continue reading

Můj Rembrandt | Život s uměleckým dílem

Dokument režisérky Oeke Hoogendijk Můj Rembrandt přináší nový pohled na život sběratelů, kteří vlastní dílo tohoto významného holandského umělce.

95minutový film  z roku 2019 postupně představuje hru emocí, financí, ale i jisté ctižádostivosti několika málo sběratelů, kterým se podařilo získat Rembrandtovo dílo. Přibližuje příběh barona Erica Rothschilda, Richarda Scotta, 10. vévody z Buccleuch nebo také život mladého nizozemského obchodníka s uměním Jana Sixe,  jehož rodina po mnoho generací vlastní několik Rembrandtů. V této sbírce se nachází také známý portrét jeho vzdáleného předka, který byl údajně umělcovým blízkým přítelem. Continue reading

Blog | Konfiskace umění během druhé světové války aneb zločiny páchané na uměleckých dílech a jejich navracení

Druhá světová válka zanechala jizvu na životě obyvatel této planety a podepsala se velkou měrou také na kulturním dědictví po předchozích generacích. Při bombardování měst zanikly staleté katedrály i další historické památky. Co nebylo zničeno dopadajícími bombami, bylo mnohdy násilně vytrženo ze svého původního umístění a z rukou právoplatných vlastníků. 

Do oběhu se tak dostalo mnoho nelegálně získaných uměleckých předmětů, které byly prodávány především v Evropě a USA, ale i různě po světě. Oblíbeným prostředníkem pro prodej takto odcizených děl bylo jako neutrální území Švýcarsko, ale také Portugalsko a Španělsko. Většina děl prodávaných tímto způsobem pocházela z židovských sbírek zejména z Francie, Belgie a Nizozemska. Dopátrat se jejich provenience je dnes však obtížné, protože stopy jejich původu byly smazány. Continue reading

Výstava | Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku

naše kolegyně zuzana macurová zve na výstavu do moravského zemského muzea

V prostorách Dietrichsteinského paláce, který náleží Moravskému zemskému muzeu, je nyní otevřena výstava Tváří v tvář s podtitulem Aristokratický portrét v baroku. Je zaměřena na portrétní tvorbu především v moravském barokním prostředí, ale nacházejí se zde díla vytvořená i mimo střední Evropu. Obrazy, které jsou zde prezentovány, vyprávějí příběh vztahující se nejen k portrétovaným osobnostem, ale i ke vzniku portrétů jako takových. Continue reading

Archeologie vkusu | Znovuzrození bájné Arkádie v Polsku na konci 18. století

V dalším pokračování našeho nepravidelného cyklu o archeologické inspiraci v umění 18. století zůstaneme ještě jednou na území historického Polského království. Navštívíme tentokrát jedinečný osvícenský park, který podobně jako „pompejský kabinet“ z předchozího dílu vdečí za svůj vznik ženě.

Jeden z nejkrásnějších parků anglického typu v Polsku nechala vybudovat vévodkyně Helena Radziwiłłská (1753–1821), bohatá polská mecenáška a významná členka varšavské lóže svobodných zednářů. Continue reading