Kunsthistorici na cestách | Tajemství Moravské Třebové

Počátkem Týdne humanitních věd, konaného v polovině listopadu, se pod vedením paní doktorky Michaely Šeferisové Loudové uskutečnila exkurze do Moravské Třebové, v rámci které se studenti Semináře dějin umění vydali po stopách „liechtensteinského baroka“. Součástí exkurze byla návštěva barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a kláštera moravskotřebovských františkánů.

Společná cesta do Moravské Třebové započala něco málo po osmé hodině ranní, kdy se naše skupina sešla na brněnském hlavním nádraží. Bylo již vcelku sychravo, což čekání trochu znepříjemňovalo, avšak jako studenti dějin umění jsme již dobře věděli, že nás čeká pár hodin ve studeném kostele, a proto jsme byli dobře vybaveni teplým oblečením. Po příjezdu na místo jsme se vydali skrze historické, v chladném počasí romanticky působící jádro města k našemu prvnímu a snad nejdůležitějšímu cíli, totiž ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Continue reading

Pavel Preiss | Život jako freska

Před vánočními svátky nás zastihla smutná zpráva, 17. prosince 2023 zemřel ve věku 97 let historik umění prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.

Tento vynikající znalec barokního umění, zejména malířství a kresby, patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého dějepisu umění i kultury. V příštích dnech o něm bude jistě řečeno mnohé, budou připomínány jeho knihy, objeví se zhodnocení jeho díla, zazní osobní vzpomínky. Ráda bych se k těmto hlasům připojila krátkým biogramem, a dovolíte-li, i vlastní vzpomínkou. Continue reading

Příběh měsíce | San Girolamo della Carità a oslnivá Cappella Spada

Prosincový Příběh měsíce nás zavede do kostela, spojeného s náboženským bratrstvem, jehož členové se věnovali péči o nemocné, chudé a vězně jak již napovídá samotný jeho název San Girolamo della Carità. kostel je známý nejen svou architekturou a historií, ale především pro „damaškovou“ kapli rodu Spada, která je hlavním tématem celého příspěvku.  

Toulání se uličkami Říma a možnost nakouknout do každého otevřeného kostela či navštívit věhlasné galerie je čirou radostí a zároveň i jistým prokletím. Všude je možné nalézt tolik pozoruhodných uměleckých děl, zajímavostí či krásných drobností, tudíž se může lehce stát, že strávíte celý den jen v jedné ulici. V okolí Campo de‘ Fiori, slavné Via Giulia a všeobecně na levém břehu Tibery tomu není jinak. Nachází se zde známé galerie jako ta v Palazzo Spada, paláce (např. Palazzo Farnese) nebo kostely, jako je monumentální San Giovanni Battista dei Fiorentini či drobný Santa Brigita a v neposlední řadě i barokizovaný chrám San Girolamo della Carità. Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy – Změna místa konání & slavnostní rozsvěcení nápisu

Pozor změna! Středeční závěrečná přednáška cyklu R’n’B se nakonec uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga. Téma, přednášející i čas (13. prosince v 18:30) však zůstávají stejné. 

Před přednáškou jste navíc srdečně zváni na krátké setkání u příležitosti slavnostního rozsvěcení nového nápisu R’n’B před učebnou K31 (tj. ve druhém patře Semináře dějin umění). Setkání začne v 18:00 a určitě se máte na co těšit! Continue reading

R’n’B Černobíle | Z černobílé do barvy. Grafika v barokní malířské praxi

Blíží se závěrečná přednáška podzimního cyklu R’n’B! Vedoucí Semináře dějin umění Radka Nokkala Miltová si pro nás ze širokého spektra svého zájmu o raněnovověkou grafiku vybrala téma využívání grafických listů jako předloh v malířské praxi. Jste srdečně zváni!

Continue reading

Příběh měsíce | Palazzo Venezia v Římě a vazby k umění ve střední Evropě

Významný římský palác Venezia má za sebou bohatou historii v 15. století Sloužil jako rezidence papeže Pavla II., později se v něm nacházelo velvyslanectví benátské republiky u Svaté stolice, v 19. století sídlo rakouského papežského vyslance, ve 30. letech 20. století pak kanceláře Benita Mussoliniho.

Dnes palác stojící na Piazza Venezia poněkud zaniká v konkurenci s bombastickým pomníkem krále Viktora Emanuela II. (stavěn 1885–1911), za jehož vlády došlo ke sjednocení Itálie. Urbanistické změny konce 19. a začátku 20. století se přímo dotkly také jedné přidružené části Palazzo Venezia, totiž tzv. Palazzeta, které bylo z důvodu budování italského nacionalistického monumentu roku 1909 zbořeno. Proti této akci protestovali památkáři (mj. i Max Dvořák) a architekti z Rakouska-Uherska, avšak marně. V roce 1910 došlo ze strany habsburské monarchie alespoň k tomu, že byla vybudována kopie Palazzeta v jihozápadním cípu Palazzo Venezia. Od boření se ovšem přesuňme do doby 15. století, do doby quattrocenta, kdy došlo k výstavbě palácového komplexu. Continue reading

R’n’B Černobíle | Karel Škréta a jeho tvorba pro grafiku

Srdečně zveme na další přednášku z cyklu R’n’B. Trojici příspěvků o významných graficích spojených s Českými zeměmi neuzavřeme nikým menším než osobností Karla Škréty. Ač je tento asi nejproslulejší barokní malíř v Čechách znám především jako tvůrce oltářních pláten a portrétista, jeho kresebné předlohy pro rytiny sehrály zásadní roli při formování barokní grafiky v českých zemích. O této složce jeho tvorby nám bude přednášet historička umění a kurátorka Sbírky grafiky a kresby v Národní Galerii Petra Zelenková. 

Continue reading

Výstava Botticelli Drawings | Tři kresby nově připsané Botticellimu

Stále je co objevovat! V rámci výzkumu spojeného s výstavou Botticelliho kreseb byly tomuto umělci nově připsány také tři následující přípravné kresby.

Na připravované výstavě kreseb Sandra Botticelliho (1445–⁠1510), která proběhne od 19. listopadu 2023 do 11. února 2024 v muzeu Legion of Honor v San Franciscu, budou mimo jiné vystaveny také tři Botticellimu nově připsané kresby. Jedná se o přípravné skici k malbám Klanění tří králů (1470–⁠1475, National Gallery of Art, Washington D.C.), Madona s dítětem a sv. Janem Křtitelem (1468–⁠1470, Louvre) a Zvěstování z Cestella (1489, Uffizi). Výstava se zaměří na zkoumání významu kresby v Botticelliho tvorbě. Autorství těchto děl určil Furio Rinaldi, kurátor oddělení kresby a grafiky v muzeu Fine Arts v San Franciscu, na základě výzkumu z let 2020-2021 zabývajícího se jejich technickou a stylovou analýzou a komparací s rannými pracemi umělce. Tyto jemné kresby s rozmytým pozadím jsou provedeny kovovým perem (olůvkem?), s odlesky zhotovenými olovnatou bělobou, což je pro Botticelliho tvorbu charakteristické. Continue reading

R’n’B Černobíle | Manýristická grafika na dvoře Rudolfa II.

Vážení a milí, srdečně zveme na další z přednášek cyklu R’n’B. Tentokrát se vydáme na mýty opředený pražský dvůr císaře Rudolfa II. s historičkou umění a kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Blankou Kubíkovou. Dozvíme se o skupině umělců, kterým císařský mecenát vytvořil vhodné podmínky k plodné spolupráci napříč nejrůznějšími uměleckými médii, přičemž mimořádnou roli zde sehrávala právě grafika. Máme se tedy opět na co těšit!

Přednáška proběhne v Domě umění města Brna ve středu 8. listopadu v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu. Continue reading