R’n’B Černobíle | Karel Škréta a jeho tvorba pro grafiku

Srdečně zveme na další přednášku z cyklu R’n’B. Trojici příspěvků o významných graficích spojených s Českými zeměmi neuzavřeme nikým menším než osobností Karla Škréty. Ač je tento asi nejproslulejší barokní malíř v Čechách znám především jako tvůrce oltářních pláten a portrétista, jeho kresebné předlohy pro rytiny sehrály zásadní roli při formování barokní grafiky v českých zemích. O této složce jeho tvorby nám bude přednášet historička umění a kurátorka Sbírky grafiky a kresby v Národní Galerii Petra Zelenková. 

Continue reading

Výstava Botticelli Drawings | Tři kresby nově připsané Botticellimu

Stále je co objevovat! V rámci výzkumu spojeného s výstavou Botticelliho kreseb byly tomuto umělci nově připsány také tři následující přípravné kresby.

Na připravované výstavě kreseb Sandra Botticelliho (1445–⁠1510), která proběhne od 19. listopadu 2023 do 11. února 2024 v muzeu Legion of Honor v San Franciscu, budou mimo jiné vystaveny také tři Botticellimu nově připsané kresby. Jedná se o přípravné skici k malbám Klanění tří králů (1470–⁠1475, National Gallery of Art, Washington D.C.), Madona s dítětem a sv. Janem Křtitelem (1468–⁠1470, Louvre) a Zvěstování z Cestella (1489, Uffizi). Výstava se zaměří na zkoumání významu kresby v Botticelliho tvorbě. Autorství těchto děl určil Furio Rinaldi, kurátor oddělení kresby a grafiky v muzeu Fine Arts v San Franciscu, na základě výzkumu z let 2020-2021 zabývajícího se jejich technickou a stylovou analýzou a komparací s rannými pracemi umělce. Tyto jemné kresby s rozmytým pozadím jsou provedeny kovovým perem (olůvkem?), s odlesky zhotovenými olovnatou bělobou, což je pro Botticelliho tvorbu charakteristické. Continue reading

R’n’B Černobíle | Manýristická grafika na dvoře Rudolfa II.

Vážení a milí, srdečně zveme na další z přednášek cyklu R’n’B. Tentokrát se vydáme na mýty opředený pražský dvůr císaře Rudolfa II. s historičkou umění a kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Blankou Kubíkovou. Dozvíme se o skupině umělců, kterým císařský mecenát vytvořil vhodné podmínky k plodné spolupráci napříč nejrůznějšími uměleckými médii, přičemž mimořádnou roli zde sehrávala právě grafika. Máme se tedy opět na co těšit!

Přednáška proběhne v Domě umění města Brna ve středu 8. listopadu v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout i na našem YouTube kanálu. Continue reading

Příběh měsíce | Sant’Onofrio al Gianicolo

Mnozí z členů Centra pro studium raného novověku v nedávné době navštívili Řím, kde mimo jiné poznávali umělecké a architektonické skvosty, jež po staletí inspirovaly mecenáše a umělce z celého kontinentu. Nadcházející Příběhy měsíce budou proto zprostředkovávat naše oblíbená místa a díla právě z věčného města, přičemž vám pak mohou posloužit také jako takový malý cestovní průvodce. První, říjnový příběh je věnován renesančnímu kostelu Sant’Onofrio al Gianicolo, nacházející se nedaleko Vatikánu na okraji čtvrti Trastevere.

Za poslední rok jsem měla možnost navštívit Řím hned třikrát, a tak jsem velmi rychle pochopila, že ve „věčném městě“ je stále co objevovat. V říjnovém Příběhu měsíce bych vám chtěla představit kostel zasvěcený pro nás poměrně neobvyklému světci – sv. Onufriovi Velikému, poustevníkovi ze 4. století, jehož kult se šířil z Egypta přes Řecko až do Říma. Continue reading

Aukce | Raffael v Dorotheu

V rámci již tradiční aukce Staří mistři bude dnes večer pod taktovkou vídeňské pobočky aukční síně Dorotheum poskytnuta k dražbě mimo jiné cenná kresba Raffaela Santiho (1483–1520), která sloužila jako přípravná studie pro jednu z fresek umělcovy nejproslulejší zakázky – malířské výzdoby čtyř sálů Apoštolského paláce ve Vatikánu.

Continue reading

R’n’B Černobíle | Václav Hollar – mistr evropské grafiky

Blíží se termín další přednášky z cyklu R’n’B! Avizujeme však drobnou změnu v programu. Již 25. října se můžete těšit na paní doktorku Alenu Volrábovou, odbornici na středoevropskou grafiku, která nám představí všestrannou osobnost vnímavého rytce a kosmopolity Václava Hollara. Původně plánovaná přednáška o grafice na dvoře Rudolfa II. v podání doktorky Blanky Kubíkové se místo toho uskuteční 8. listopadu. Na obě přednášky vás srdečně zveme!

Continue reading

Prof. Mária Pötzl-Malíková vystoupí na Semináři dějin umění

Již ve středu 18. října bude mít Seminář dějin umění příležitost hostit významnou slovenskou historičku umění a odbornici na barokní sochařství Prof. PhDr. Máriu Pötzl-Malíkovou DrSc. Paní profesorka vystoupí v rámci přednáškového cyklu R‘n‘B Speciál s přednáškou Vztah mezi výtvarným prototypem a individuálním projevem barokního umělce, jež se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga.

Mária Pötzl-Malíková (*1935, Kralovany) vyrůstala v Bratislavě – městě, s nímž byla v následujícím profesním životě několikrát úzce spjata. Právě tam a také v Praze vystudovala historii a dějiny umění. Toto humanitně-kulturní zaměření měla možnost využít ihned po dokončení vysoké školy, když byla roku 1958 zaměstnána v Múzeu mesta Bratislavy a Galérii mesta Bratislavy. Continue reading

R’n’B Speciál | Vzťah medzi výtvarným prototypom a individuálnym prejavom v tvorbe barokového umelca

srdečně vás zveme na R’N’B SPECIÁL, ve kterém se dozvíte o roli prototypu a individuálního výrazu umělce v barokním umění. svou návštěvou nás poctí historička umění spojená zejména s prostředím slovenské akademie věd a univerzitou komenského v bratislavě. ve své bohaté akademické činnosti se zaobírá pozdně barokním sochařstvím mezi uhry a vídní, zvláště pak tvorbou Franze Xavera Messerschmidta. Těšíme se na vaši účast!

Přednáška se bude konat ve středu 18. října, tentokrát v Knihovně Hanse Beltinga. Zároveň upozorňujeme na netradiční čas konání – již v 17.00!

Continue reading

Kunsthistorička na cestách | Po památkách severovýchodních Čech

Česká republika se jako jedna z mála zemí v Evropě může pochlubit takovým množstvím dochovaných a veřejnosti přístupných kulturních památek v poměru ke své rozloze. Moje cesty za historií a kulturou vedly během letošního léta do oblasti severovýchodních Čech. Na tuto týdenní výpravu za památkami jsem se vydala v rámci dovolené s mojí maminkou. Právě ona vybrala tento kraj a většinu míst, která jsme společně navštívily.

První naší zastávkou byl zámek Častolovice. Po vstupu na jeho nádvoří se před návštěvníkem otevře pohled na vcelku unikátní a dobře zachovalou renesanční fresku, která pokrývá celé jedno křídlo zámku, a tvoří tak zajímavou dominantu nádvoří. Původně byla freska patrně rozsáhlejší a pokrývala ještě větší plochu, avšak v důsledku nejrůznějších přestaveb zámku byla částečně zakryta či odstraněna. Dochovaná část této fresky zobrazuje ve čtyřech horizontálních pásech bitevní scénu, pro kterou byly jako předloha zřejmě použity dřevořezy švýcarského umělce Josta Ammana, jež ilustrovaly knihu starověkého historika Tita Livia o dějinách Říma. Continue reading

R’n’B Černobíle | Rembrandt a grafika 18. století

Milí příznivci přednáškového cyklu R’n’B, srdečně vás zveme na první přednášku tohoto semestru! Připravila si ji naše doktorandka Adéla Šenková a těšit se můžete na grafickou tvorbu umělců v 18. století, kteří si za svůj vzor nevzali nikoho menšího než patrně nejznámějšího nizozemského mistra grafiky Rembrandta van Rijna. 

Přednáška se bude konat ve středu 4. října v Domě umění města Brna. Těšíme se, že si ji přijdete poslechnout. Continue reading