Databáze | Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Štukové dekorace 16. a počátku 17. století byly z hlediska ochrany kulturního dědictví a uměleckořemeslné praxe až donedávna Kupodivu značně podhodnocovány. Také Proto byl problematice renesančního a manýristického štukatérství věnován samostatný projekt, jehož výstupem je mimo jiné on-line databáze skýtající více než 150 katalogových záznamů k sakrálním i profánním objektům zdobeným právě touto technikou.

V prosinci roku 2022 byl ukončen pětiletý interdisciplinární projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě realizovaný v rámci programu NAKI II, a to ve spolupráci Katedry dějin umění UPOL, Fakulty restaurování UPCE a Generálního ředitelství NPÚ. Jeho cílem bylo komplexní zpracování uměleckohistorického a technologického vývoje štukatérství na území dnešní České republiky v období od poloviny 16. století do roku 1620. Výzkum se zakládal na katalogizaci umělecky hodnotných štukových děl a jejich zařazení do středoevropského kontextu. Nešlo však „jen“ o teoretické poznání daných památek, ale i to praktické, jež zahrnovalo restaurování několika vybraných realizací, např. štukatury na zámku v Bučovicích či epitaf rodiny Hodějovských z Hodějova v Českém Rudolci. Continue reading

R’n’B Magie | Vnitřní hvězda na tváři duše

Srdečně vás zveme na poslední přednášku z cyklu R’n’B Magie, která proběhne již ve středu 17. května! Jakub Hlaváček představí tzv. paracelsovskou teorii signatur u lékařů a alchymistů na dvoře Rudolfa II.

Přednáška se koná ve studiu Domu umění města Brna ve středu 17. května v 18:30. Těšíme se na vaši účast! Záznam přednášky budete moci zpětně zhlédnout na našem YouTube kanálukde naleznete také ostatní příspěvky z minulých ročníků R’n’B. Continue reading

R’N’B Speciál | Navicule ac de caracis…

Rádi bychom vás pozvali na speciální přednášku hostujícího profesora Achima Timmermanna z University of Michigan, která bude věnována historii středověkých votivních lodí. 

Budeme se na vás těšit výjímečně v pondělí 15. května v 18:00 v Knihovně Hanse Beltinga. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

We look forward to seeing you on Monday, March 15th at 6:00 PM in the Hans Belting Library. The lecture will be in English. Continue reading

Příběh měsíce | Sexualita v Rubensově malbě Angelika a poustevník

Sexuální násilí na ženách je v dnešní době stále aktuálnějším tématem, a ačkoliv v období raného novověku ještě nebylo zrovna veřejně propíráno, bylo také součástí tehdejšího všedního života. Dubnový Příběh měsíce se zaměří právě na tuto palčivou problematiku ve výtvarném umění, a to skrze dílo Petra Paula Rubense.

Italský básník Ludovico Ariosto představuje ve svém dobově velmi populárním rytířském eposu Zuřivý Roland (Orlando Furioso), vydaném v roce 1516 ve Ferraře, dobrodružné příběhy a osudy hrdinů odehrávající se na pozadí křesťansko-saracénské války. Jednou z hlavních postav je princezna Angelika, odvážná a nebojácná žena, která se stává objektem touhy několika mužských postav. V osmém díle se Angelika setkává se starým poustevníkem, který jí začaruje koně, v důsledku čehož princezna ztroskotá na ostrově a nešťastná následně hledá útěchu u zdánlivě laskavého starce, aniž by o něm věděla, že ovládá temnou magii. Když však poustevníka snažícího se získat její přízeň odmítne, uspí ji stařec kouzelným práškem. V dalších verších Ariosto popisuje, jak stařec Angeliku svléká a dotýká se jí, ale ve snaze zmocnit se jí je zrazen vlastním tělem, a nakonec vedle ní usne. Continue reading

R’n’B Magie | Hokus pokus

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA druhou PŘEDNÁŠKU Z CYKLU R’N’B magie! Již ve středu 26. dubna si můžete přijít poslechnout příspěvek Daniely Rywikové z Ostravské univerzity, která v něm představí umění, magii a herezi v pozdním středověku.

Přednáška proběhne ve foyer Domu umění města Brna ve středu 26. dubna v 18:30. Těšíme se vaši účast! Záznam přednášky budete moci zpětně zhlédnout na našem YouTube kanálukde naleznete také ostatní příspěvky z minulých ročníků R’n’B.

Continue reading

QUIRIN-LEXIKON.ART | Internetový lexikon výtvarného umění raného novověku v českých zemích

Jako historikové umění jsme zvyklí ke své práci či výzkumné činnosti využívat řadu tištěných publikací, článků, příruček nebo lexikonů, které jsou nedílnou součástí naší každodenní praxe. U těchto tištěných zdrojů však můžou vyvstat problémy týkající se například zastaralých a neaktualizovaných informací nebo nedostupnosti samotných knih. Internetový Quirin-Lexikon, zaměřující se na výzkum raně novověkého umění, nám tak může být v mnohých ohledech velmi nápomocný.

Webový projekt s názvem QUIRIN-LEXIKON.ART totiž může sloužit jako užitečný nástroj ke snadnější a efektivnější práci s informacemi a zdroji, týkající se výzkumu barokního výtvarného umění. Tento nedlouho existující projekt byl spuštěn roku 2022 ve spolupráci s odborníky z Centra barokní nástěnné malby Ústavu dějin umění AV ČR, Semináře dějin umění FF MU v Brně, Ústavu pro dějiny umění FF UK a dalších předních institucí, jejichž výzkumníci se ve vzájemné spolupráci podílejí na utváření tohoto internetového lexikonu. Jak je již mnohým čtenářům zřejmé, projekt se jmenuje podle českého malíře Jana Jakuba Quirina Jahna, kterého řadíme mezi zakladatele historiografie v českých zemích. Continue reading

R’n’B Magie | Magie, zázrak a tajemství v barokní architektonické kultuře

Po avizované změně v programu vás srdečně zveme na první přednášku z cyklu R’n’B Magie, jež bude zaměřena na pojmy „Magie, zázrak a tajemství“ a jejich vizuální reprezentaci v barokní architektuře. Příspěvek profesora Jiřího Kroupy zazní v rámci programu Brno Art Week a můžete si jej přijít poslechnout již ve středu 19. dubna.

Přednáška proběhne ve studiu Domu umění města Brna ve středu 19. dubna v 18:30 a bude také součástí programu festivalu Brno Art Week (17.–24. 4. 2023), do něhož se již několik let pravidelně zapojujeme. Rádi bychom vás proto pozvali i na jeho další program. Těšíme se vaši účast! Continue reading

R’n’B Magie | V noci se zjevují a živé straší – odložení přednášky

Pozor nová změna! Přednáška doktorky Enenklové se ze zdravotních důvodů odkládá, přesto se ve středu 19. dubna můžete těšit na první přednášku našeho magického cyklu!

Omlouváme se všem posluchačům přednášek R’n’B za druhou změnu – přednáška paní doktorky Enenklové musí být ze zdravotních důvodů odložena. Avšak o přednášku v tomto termínu přesto nepřijdete, jelikož profesor Kroupa si pro vás připravil přednášku s názvem Magie, zázrak a tajemství v barokní architektonické kultuře. Plakát s anotací, stejně jako i nový termín přednášky doktorky Enenklové, vám brzy představíme. Omlouváme se za případné komplikace a budeme se na vás moc těšit nejen na obou zmiňovaných událostech, ale i na zbylých přednáškách letošního jara!

Continue reading

R’n’B Magie | V noci se zjevují a živé straší

Srdečně vás zveme na první přednášku z cyklu R’n’B Magie, jež bude věnována procesům s mrtvými čaroději. Příspěvek Moniky Enenklové z Historického ústavu FF MU zazní v rámci programu Brno Art Week a můžete si jej přijít poslechnout ve středu 19. dubna. 

Přednáška proběhne ve studiu Domu umění města Brna ve středu 19. dubna v 18:30 a bude také součástí programu festivalu Brno Art Week (17.–24. 4. 2023), do něhož se již několik let pravidelně zapojujeme. Rádi bychom vás proto pozvali i na jeho další program. Těšíme se vaši účast! Continue reading

Příběh měsíce | Sociální dějiny architektury: Zámek v Moravském Krumlově

Minulý semestr se konal netradičně pojatý seminář Za zdmi zámků a paláců: sociální dějiny architektury, v rámci kterého jsme pod vedením doktorů Tomáše Valeše a Jana Galety dostali za úkol zpracovat jeden ze šestice vybraných zámeckých či palácových objektů na Moravě. Zajímat nás neměly ani tak stavební dějiny a autorský podíl s nimi spojených architektů, jako spíše jakým způsobem daná architektura fungovala pro různé skupiny jejích obyvatel, tedy jednoduše řečeno: jak se tam žilo.

Ačkoliv Moravský Krumlov sdílí celou řadu vlastností s daleko známějším Českým Krumlovem – i on je obklopený meandrem řeky a skalisky, která vyvolávají impozantní dojem, a vévodí mu zámek, je dnes poněkud izolovaným maloměstem, turisticky nepříliš atraktivním. Na malé atraktivitě města se podepsaly následky bombardování za druhé světové války, kterému padla za oběť většina historických domů. V podobném stínu nezájmu odborné i laické veřejnosti ležel dlouhou dobu chátrající renesanční zámek. Continue reading