Dílo měsíce | Vulkánova knihovna: kamna ze sbírek Salzburského muzea Carolino Augusteum

Dílem měsíce března jsou v duchu lidové pranostiky kamna, ovšem ne ledajaká. Světový unikát, známý jako „Spottofen“, se dnes nachází v Salzburger Museum Carolino Augusteum (glazovaná keramika, 2. čtvrtina 18. století, výška 297 cm).

Kamna vytvořil neznámý mistr – kamnář či sochař, činný buď v oblasti Salzburska, Horního Rakouska nebo Bavorska (Fridolfing). Spodní část kamen na čtyřech (původně pěti) nohách ve tvaru sedících lvů napodobuje knihovnu. Dva regály nad sebou, obíhající po obvodu kamen (vyjma zadní skrytou část), jsou naplněny knihami. Bílé hřbety knih jsou pečlivě popsány. Je to knihovna opravdu vybraná: nápisy obsahují jména heretiků, názvy jejich děl nebo označení skupin jejich stoupenců. Continue reading

Výstava | The Shape of Time

kunsthistorisches museum ve vídni | 6. 3. – 8. 7. 2018

KHM otevírá začátkem března pozoruhodnou výstavu s názvem The Shape of Time, která se ponese v duchu stejnojmenné knihy Georga Kublera. Muzeum využívá raně novověkých obrazů ze svých sbírek a staví vedle nich obrazy tzv. moderní, neboli datované od roku 1800 do současnosti. Nejedná se však o díla neznámá, ale o skutečně „hvězdné kusy“ zapůjčené z renomovaných galerií a soukromých sbírek (např. Tate, London; The Metropolitan Museum of Art, New York; Musée Picasso, Paris, …). Continue reading

Hrad Elewijt | Sídlo Petra Paula Rubense právě v prodeji

Kamenný hrad Elewijt na území Belgie, který v letech 1635 až 1649 vlastnil Peter Paul Rubens, je nyní ke koupi za částku 4 miliony dolarů.

Počátky hradu známého pod názvem hrad Elewijt nebo také Het Steen či Rubenskasteel jsou datovány do 13. století. Budova sloužila po dlouhou dobu k vojenským účelům, než ji do svých rukou koupil Rubens a nechal ji přestavět ve flámském renesančním slohu.

Continue reading

Fotoreport | Workshop Scola Telcz 2018

NAHLÉDNUTÍ DO ZÁKULISÍ TŘETÍHO ROČNÍKU SCOLA TELCZ

Chvíli před vypuknutím semestru jsme se s Verčou opět vydaly na  mezinárodní interdisciplinární workshop Scola Telcz 2018. Jde o spolupráci tří univerzit (MUNI, ČVUT a  Donau-Universität Krems) a vždy je jedno společné téma, které se řeší ve skupinách v průběhu týdne. V rámci týdne jsou zařazeny i přednášky a exkurze, a celý program probíhá také za podpory NPÚ Telč, Centra Excelence Telč  a také samotného města Telč. My jsme zde skoro „štamgastky“, jelikož jsme se workshopu účastnily již po třetí (a měl zatím tři ročníky :D). Continue reading

Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 4

Užité umění a umělecké řemeslo

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o nových přírůstcích knihovny Semináře dějin umění se věnuje publikacím s tematikou užitého umění a uměleckého řemesla. Tato kategorie je sama o sobě velice široká a publikací o ní je nepřeberné množství. Představujeme zde proto ty, které nás z posledních přírůstků nejvíce zaujaly. Continue reading

Tipy na výstavy | Národní galerie v Praze

Výstavy končící v únoru a březnu

Konec měsíce února lze využít k návštěvě některé z výstav Národní galerie v Praze. Za pozornost stojí stále probíhající výstava Norbert Grund (1717-1767) / Půvab všedního dne v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí, která seznamuje návštěvníky s výjevy z běžného života, ale také s kabinetními kusy rokokového malíře působícího v Praze. Continue reading

R’n’B | S láskou k umění

Cyklus přednášek R’n’B bude letos na jaře věnován lásce, erotice, tělesnosti, cenzuře a samozřejmě umění

Během čtyř podvečerů si budete moci vyslechnout příspěvky Ondřeje Jakubce, Zdeňky Míchalové, Pavla Suchánka a profesora Víta Vlnase jako našeho mimořádného hosta. Všechny přednášky se opět uskuteční v přednáškovém sále Moravské galerie v Brně.

Continue reading