Výstava | Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento

Jednou z nejobdivovanějších římských galerií je bezpochyby Galleria Borghese, jejíž návštěvu je potřeba rezervovat několik dní či týdnů dopředu. Stálá expozice, v níž můžete obdivovat díla velikánů, jako byl Bernini a Caravaggio, nebo umění z dob antiky, je úchvatná sama o sobě, avšak nyní je obohacena o neméně zajímavou výstavu zaměřenou na malbu na kameni v období renesance a baroka.

Výstava Meraviglia senza tempo – Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento (25. 10. 2022 – 29. 1. 2023) navazuje na výzkum započatý v roce 2021, jenž se zaobíral tématem přírody a krajiny ve sbírkách galerie. Prezentováno je zde přes 60 kabinetních děl z italských a dalších zahraničních muzeí či soukromých sbírek, jež se dotýkají jak dobového soutěžení mezi malířstvím a sochařstvím, tak i aktuální debaty o uměleckém využití prvotních materiálů těžených v dolech. Výstava je rozdělena na osm tematických sekcí: malovaný kámen a jeho vynálezce; zbožnost věčná jako mramor; zvěčnění krásy; antika a alegorie; noc černá jako kámen; malba kamenem; kameny drahé a barevné; sbírka a barevné kameny. Malby na alabastru, břidlici, mramoru či lapis lazuli jsou zde navíc doplněny o srovnání se sochami s polychromovanými částmi, jež imitují antické barevné mramory. Continue reading

Příběh měsíce | Svátek světel

Ačkoliv jsou Vánoce křesťanskými svátky, letos v tomto čase slaví i židé. „Vánoční“ Příběh měsíce je proto věnován právě Chanuce. 

Na závěr našeho kalendářního roku se odehrávají svátky dvou abrahámovských duchovních tradic. Jedny jsou křesťanské Vánoce, oslavující narození Ježíše Krista, a druhými je židovská Chanuka, připomínající vítězství Judy Makabejského. Chanuka je ve vztahu ke gregoriánskému kalendáři pohyblivým svátkem. Slaví se po osm dní, počínaje 25. dnem měsíce kislev, což je 9. měsíc podle židovského kalendáře. Letošní Chanuka probíhá souběžně s vrcholem vánočního období od 18. do 26. prosince. Vánoční svátky a svátek Chanuky se prolínají s dávnými pohanskými symboly světla, ohně a obrody, které jsou pro období slunovratu příznačné. Continue reading

Orazio a Artemisia Gentileschi | Malířské déjà vu

Díla toskánského malíře Orazia Gentileschiho mohou v divákovi zanechat mnoho dojmů a pocitů, jedním z nich může být i Déjà vu. Pocit něčeho již viděného není v tomto případě pouze psychologický jev, ale skutečně viditelná realita. Postavy na Gentileschiho obrazech jsou totiž často vytvářené ze stále stejných modelů figur, ze kterých malíř dokázal komponovat mnoho nových námětů.

Jedním z děl, jež přispělo k pochopení způsobu Gentileschiho tvorby a metody jeho práce s opakovanými figurami, byl obraz Danaé. Jedná se o dílo, které bylo v roce 1971 převezeno z anglické soukromé sbírky do clevelandského muzea umění a bylo prezentováno na výstavě o Caravaggiových následovnících. Malba byla považována za jedinečnou, nicméně po několika letech byla nalezena další verze téhož námětu. Ta byla následně klasifikována jako první vytvořená, zatímco zmiňovaná Danaé z Clevelandu byla označena za umělcovu vynikající kopii. Continue reading

Zajímavost | Michelangelova Epifanie zblízka

Jeden ze dvou dochovaných kartonů vytvořených Michelangelem právě prochází restaurováním 

Britské muzeum v Londýně se může pochlubit přípravnou kresbou slavné Michelangelovy Epifanie, vytvořenou v polovině 16. století. V současnosti tento jeden z pouhých dvou dochovaných kartonů prochází restaurováním v nejmodernějších konzervátorských ateliérech muzea, kde se odborníci snaží co nejlépe zachovat složitou strukturu a černé křídové linie. Práce na kartonu začaly už v roce 2018, ale byly přerušeny pandemií. Nyní se dokončení prací plánuje na květen roku 2024, kdy by mělo být dílo opět součástí stálé sbírky Britského muzea.

Continue reading

Příběh měsíce | Novověký „kabát“ pozdně antické stavby. Proměny průčelí kostela Santa Pudenziana v Římě

Letos uplynulo 190 let od restaurování famózní pozdně antické mozaiky v tomto méně známém římském kostele, ale především uběhlo 120 let od doby, kdy zde byly v roce 1902 přeneseny ostatky kardinála Luciena Louise Josepha Napoléona Bonaparta (1828–1895), prasynovce nechvalně proslulého císaře Napoleona I. Byl to právě tento kardinál, kdo se v 19. století zasloužil o zásadní přestavbu chrámu. Seminář dějin umění navíc na příští rok chystá vydání průvodce po kostele sv. Pudenziany, listopadový Příběh měsíce je tak svým způsobem malou ochutnávkou toho, co vás čeká.

Continue reading

R’n’B Fasety vkusu | Taste and Demand of Aristocratic Collectors

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA PŘEDNÁŠKU NAŠEHO ZAHRANIČNÍHO HOSTA, docentky tiny košak z univerzity ve slovinském Mariboru a slovinské akademie věd (ZRC SAZU). BUDE VĚNOVÁNA mimo jiné Vkusu šlechtických sběratelů v kraňsku a ve štýrsku na přelomu 17. a 18. století.

Budeme se na vás těšit tradičně ve středu 7. prosince v 18:30 ve foyer Domu umění. Přednáška proběhne v anglickém jazyce. Continue reading

Tip | Výběr databází grafických tisků

Při studiu raného novověku se řada historiků umění obrací na dobové grafické tisky. Mohou poskytnout mnoho užitečných informací a bývají předlohami například pro výzdoby zámeckých interiérů či finálních maleb. Kde ale tyto staré grafiky hledat?

Vyhledávání většího množství grafických tisků není nejlehčím úkolem, jelikož neexistuje jediná souhrnná databáze, která by obsahovala grafiky ze všech existujících sbírek. Je ale možné vyhledat odkazy s online přístupem k některým digitalizovaným sbírkám. Continue reading

CFP | III. Bienále His Artibus: Shaped by Greed

Shaped by Greed – Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

Shaped by Greed

Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200–1900

 

8–9 June 2023

Brno, Czech Republic

How environmental exploitation, industrialization, and urbanization shaped late medieval and modern visual cultures, landscape, environment, and built environment in Europe (and beyond). An international conference at Art History Department of Masaryk University in Brno (Czech Republic) 8–9 June 2023, organized by Tomáš Valeš, Jan Galeta, Martin F. Lešák, and Veronika Řezníčková as 3rd Biennale of Centre for Early Modern Studies.

 

During the Anthropocene, the planet Earth has witnessed several environmental shifts, closely affecting not only the current existence of living species but also the overall future of the planet. The exploitation of the environment creates wealth and simultaneously leads to the various ecological, social, economic, and humanitarian crises that contemporary societies are forced to address, especially in reaction to climate change. In the past centuries, the extraction of precious materials (silver, gold, coal, pearls, coral, whale bones, ivory, or even wood) financed the running of states, cities, Churches, monasteries, influential families, and clergy who, in turn commissioned luxurious art and opulent buildings, using the mined materials themselves.

Industrialization and urbanization had a tremendous impact on the environment and landscape. Currently, these issues also resonate in the field of art history, or rather eco-art history, for example, in connection with groundbreaking studies or edited volumes, such as those by Sugata Ray (Climate Change and the Art of Devotion Geoaesthetics in the Land of Krishna, 1550–1850), Andrew Patrizio (Ecological Eye: Assembling an Ecocritical Art History), or Karl Kusserow (Picture Ecology: Art and Ecocriticism in Planetary Perspective). Following this line of research, the conference’s main aim is to tackle a broad spectrum of relevant questions that have not been asked yet.

We intend to investigate the interconnections between the environment, its exploitation, art, architecture, and urbanism in a broader European frame with global overlap between 1200 and 1900 (thus taking a longue durée perspective). This explicitly includes the transformation of raw mined materials into luxurious objects; sumptuous and prestigious artistic and urbanistic projects financed by the wealth raised by exploiting nature; iconographies that reflect how the environment was treated, shaped and used in late medieval and modern times.

We are particularly interested in bringing together scholars specialized in different academic areas to confront the human impact on past environments and connect it with the sometimes somewhat self-righteous world of art and beauty. Ultimately, the aim is to explore future perspectives of environmental approaches in art history and lay the foundations for further cooperation between researchers from diverse academic backgrounds.

 

Possible topics may include but are by no means limited to such issues as:

  1. The role of industrialization and urbanization and their footprints on the landscape, environment, and built environment.
  2. Visual representation of human impact on the natural world, e.g., mining, logging, whaling etc.
  3. The mechanisms of exploitation of natural resources in connection to artistic production, e.g., in the case of ivory, coral, or various building materials.
  4. Appropriation of nature for collecting purposes or personal representation (taxidermies, live specimens, parts of animal bodies, herbariums, portraits of animals, menageries and zoos etc.)
  5. The origins of appreciating wild nature and the reflection of this appreciation in visual culture, e.g., the beginning of mass tourism, scientific research of nature or how travellers mediated non-European nature in their homelands.

 

The keynote lecture of the conference will be given by Hannah Baader (Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).

 

We invite senior as well as junior scholars and advanced PhD candidates for 20 minutes long papers in English. Please submit your proposals of around 200–300 words, accompanied by a short CV, by 22 January 2023 to: brno.conference.2023@gmail.com

Notification of acceptance of proposals will be issued before 22 February 2023.

Selected papers will be published in an edited volume with Brepols publishing house (Belgium).

Continue reading

Příběh měsíce | Dvě konfese a jedna modlitebna, dva kostely a jedna církev

Jak vypadalo osvícenství na moravském venkově koncem 18. století?

Ve středu 19. října začala v prostorách Moravské zemské knihovny za doprovodu části vokálně-instrumentálního tělesa Musica Figuralis výstava s názvem „Odvaž se poznat!“.  Expozice umístěná ve foyer knihovny si klade za cíl přiblížit návštěvníkům Moravu jako významnou lokalitu úzce kulturně propojenou s Vídní, konkrétně v době osvícenství mezi lety 1740–1810, jež dalo vzniknout Moravské zemské knihovně či Moravskému zemskému muzeu a položilo základy „moderní“ společnosti. Výstava nabízí prostřednictvím knih, brožur, map i grafik ze sbírek knihovny pohled jak do  šlechtických salonů, zednářských lóží tak i do venkovských škol tohoto období či představuje rukopisy používané na moravském venkově pro hledání pokladů. Právě moravský venkov kolem roku 1800 je dějištěm i našeho říjnového příběhu.

Continue reading

R’n’B Fasety vkusu | Sbírka moderního umění knížat Lichnovských

Srdečně vás zveme na již třetí přednášku z cyklu R’n’B Fasety vkusu, jež bude věnována sbírce moderního umění knížat Lichnovských. Příspěvek Jiřího Junga z Ostravské univerzity si můžete přijít poslechnout ve středu 2. listopadu. 

Přednáška proběhne ve foyer Domu umění města Brna ve středu 2. listopadu v 18:30. Těšíme se vaši účast! Continue reading