R’n’B Magie | V noci se zjevují a živé straší

Srdečně vás zveme na první přednášku z cyklu R’n’B Magie, jež bude věnována procesům s mrtvými čaroději. Příspěvek Moniky Enenklové z Historického ústavu FF MU zazní v rámci programu Brno Art Week a můžete si jej přijít poslechnout ve středu 19. dubna. 

Přednáška proběhne ve studiu Domu umění města Brna ve středu 19. dubna v 18:30 a bude také součástí programu festivalu Brno Art Week (17.–24. 4. 2023), do něhož se již několik let pravidelně zapojujeme. Rádi bychom vás proto pozvali i na jeho další program. Těšíme se vaši účast! Continue reading

Příběh měsíce | Sociální dějiny architektury: Zámek v Moravském Krumlově

Minulý semestr se konal netradičně pojatý seminář Za zdmi zámků a paláců: sociální dějiny architektury, v rámci kterého jsme pod vedením doktorů Tomáše Valeše a Jana Galety dostali za úkol zpracovat jeden ze šestice vybraných zámeckých či palácových objektů na Moravě. Zajímat nás neměly ani tak stavební dějiny a autorský podíl s nimi spojených architektů, jako spíše jakým způsobem daná architektura fungovala pro různé skupiny jejích obyvatel, tedy jednoduše řečeno: jak se tam žilo.

Ačkoliv Moravský Krumlov sdílí celou řadu vlastností s daleko známějším Českým Krumlovem – i on je obklopený meandrem řeky a skalisky, která vyvolávají impozantní dojem, a vévodí mu zámek, je dnes poněkud izolovaným maloměstem, turisticky nepříliš atraktivním. Na malé atraktivitě města se podepsaly následky bombardování za druhé světové války, kterému padla za oběť většina historických domů. V podobném stínu nezájmu odborné i laické veřejnosti ležel dlouhou dobu chátrající renesanční zámek. Continue reading

R’n’B | Magické jaro – změna termínu

Pozor změna! Přednáška doktorky Enenklové se odkládá na 19. duben.

Omlouváme se všem posluchačům přednášek R’n’B, ale z důvodu nemoci paní doktorky Enenklové došlo k malé změně v programu. O její přednášku s názvem V noci se zjevují a ve dne straší však nepřijdete! Termín konání pouze měníme z původního 22. března na 19. duben – opět ve studiu Domu umění města Brna. Tento semestr tedy sice zahájíme o něco později, avšak o to intenzivněji, jelikož hned v následujícím týdnu proběhne přednáška paní docentky Rywikové. Omlouváme se za případné komplikace a budeme se na vás moc těšit v dubnu!

R’n’B | Magické jaro

Magie | PROGRAM PŘEDNÁŠEK NA Jaro 2023

Představujeme vám nový program přednáškového cyklu R’n’B, který je v tomto semestru věnován magii v různých podobách a časových obdobích. Můžete se těšit jak na přednášející z Masarykovy univerzity, tentokrát z Historického ústavu, tak i z Katedry dějin umění Ostravské univerzity či jednoho odborníka z mimoakademické sféry. Přednášky budou jako vždy probíhat naživo v prostorách Domu umění města Brna vždy v 18:30 a těšíme se, že si je přijdete poslechnout!

Dále nás v letošním semestru čekají speciální přednášky, přičemž jedna z nich, kterou přednesl prof. Kapustka z Universität Zürich, již toto „magické jaro“ svým tématem pomyslně zahájila.  Vedle toho rovněž připravujeme třetí bienále His Artibus, o němž vás budeme brzy informovat.

Continue reading

Nová grafická značka Centra

S potěšením vám představujeme naše nové logo a s ním spojenou soutěžní otázku

Centrum pro studium raného novověku se s novým rokem stalo jedním ze tří oficiálních výzkumných center Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. To je přitom jen jedna z mnoha změn, kterými po pěti letech své existence prochází. Jednou z drobných novinek je také to, že pro Centrum vznikla nová grafická značka, či logo, která bude doprovázet naše materiály i tento web. Continue reading

Výstava | Antonio Canova: Sketching in Clay

V souvislosti s dvousetletým výročím smrti sochaře Antonia Canovy vyvrcholila v kulturní sféře řada výstav zaměřujících se na tvorbu tohoto neoklasicistního mistra. Připravovaný americký projekt slibuje nový pohled na samotný začátek jeho tvůrčího procesu a prezentuje řadu objevů přibližujících dílenskou praxi v umělcově ateliéru.

Jen málo umělců dosáhlo za svého života takové prestiže jako Antonio Canova. Tento původem italský sochař bývá dodnes znalci i laickým publikem oceňován pro své práce ztělesňující střídmost a estetické kvality inspirované antickým ideálem krásy. O čem však bývají běžní návštěvníci a návštěvnice galerií obdivující Canovovo mistrovství mnohem méně informováni, jsou procesy předcházející a doprovázející vznik těchto kamenných děl. Continue reading

R’n’B Speciál | The Ideal Spectator

Rádi bychom vás pozvali na speciální přednášku zahraničního hosta profesora Mateusze Kapustky, která bude věnována Leopoldu I. Habsburskému a především umění, jež je s jeho vládou spjaté. 

Budeme se na vás těšit výjimečně ve čtvrtek 2. března v 10:00 v Knihovně Hanse Beltinga. Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

We look forward to seeing you on Thursday, March 2nd at 10:00 AM in the Hans Belting Library. The lecture will be in English. Continue reading

Příběh měsíce | Korkový model Pantheonu od Antonia Chichiho

V roce 2019 byl pod dohledem Patricka Monsieura dokončen tříletý restaurátorský výzkum a následné restaurování polychromie na korkovém modelu římského Pantheonu v archeologické sbírce Gentské univerzity. Toto unikátní dílo vytvořil v roce 1778 římský architekt Antonio Chichi (1747–1816) v měřítku 1:65 ke stavbě z třicátých let 2. století, vybudované v Římě císařem Hadriánem.

Monumentální centrální typ tholos Chichi převedl do malého, extrémně detailního modelu, který lze v centrální ose rozevřít a nahlédnout do interiéru stavby. Dílo bylo vysoce ceněno již po svém vzniku. Význam modelu také stoupl i se současným bádáním a veškeré zdlouhavé a náročné procedury vynaložené univerzitou do restaurování zcela odpovídají důležitosti tohoto rozměrově nevelkého díla. Continue reading

Dvě velké výstavy a ještě větší zjištění o malbách Johannese Vermeera

Dlouho se mělo za to, že Vermeer maloval svá díla sám, bez jakýchkoliv žáků či asistentů. Bylo tomu ale opravdu tak? Restaurátorské průzkumy toto přesvědčení zpochybňují.

Při nejnovějším zkoumání obrazů Johannese Vermeera (1632–1675) se podařilo objevit nové přelomové skutečnosti, které mění náš pohled jak na umělcovy malby, tak i na samotnou osobnost malíře. Objevy souvisí se dvěma výstavami. První s názvem Vermeer’s secrets probíhala od 8. října do 8. ledna v Národní galerii umění ve Washingtonu. Druhou je pak dosud největší výstava Vermeerových obrazů v Rijskmuseu v Amsterdamu, která začíná 10. února a potrvá do 4. června. V ní se představí na dvacet tři děl, zapůjčených z galerií z celého světa, včetně oblíbené malby Dívka s perlou. Continue reading

Výstava | Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Již jen necelý měsíc můžete navštívit brněnský Místodržitelský palác, než se jeho brány uzavřou kvůli připravované rekonstrukci nádvoří a části interiérů. Zhlédnout tam můžete například výstavu Moravská zemská obrazárna, která Vám nabídne vhled do historie brněnské výstavní instituce.

Výstava Moravská zemská obrazárna (1817–1961) si klade za cíl představit na pozadí vybraných uměleckých děl historii stejnojmenné instituce, která předcházela dnešní Moravské galerii. Tehdejší Obrazárna plnila roli ústřední výtvarné sbírky země Moravské (později i Moravskoslezské) a byla samostatný oddělením Moravského zemského muzea. Vystavená umělecká díla mají sloužit nejen jako ilustrace jednotlivých období, ale též jako artefakty spojené s konkrétními lidskými příběhy. Continue reading