QUIRIN-LEXIKON.ART | Internetový lexikon výtvarného umění raného novověku v českých zemích

Jako historikové umění jsme zvyklí ke své práci či výzkumné činnosti využívat řadu tištěných publikací, článků, příruček nebo lexikonů, které jsou nedílnou součástí naší každodenní praxe. U těchto tištěných zdrojů však můžou vyvstat problémy týkající se například zastaralých a neaktualizovaných informací nebo nedostupnosti samotných knih. Internetový Quirin-Lexikon, zaměřující se na výzkum raně novověkého umění, nám tak může být v mnohých ohledech velmi nápomocný.

Webový projekt s názvem QUIRIN-LEXIKON.ART totiž může sloužit jako užitečný nástroj ke snadnější a efektivnější práci s informacemi a zdroji, týkající se výzkumu barokního výtvarného umění. Tento nedlouho existující projekt byl spuštěn roku 2022 ve spolupráci s odborníky z Centra barokní nástěnné malby Ústavu dějin umění AV ČR, Semináře dějin umění FF MU v Brně, Ústavu pro dějiny umění FF UK a dalších předních institucí, jejichž výzkumníci se ve vzájemné spolupráci podílejí na utváření tohoto internetového lexikonu. Jak je již mnohým čtenářům zřejmé, projekt se jmenuje podle českého malíře Jana Jakuba Quirina Jahna, kterého řadíme mezi zakladatele historiografie v českých zemích. Continue reading