R’n’B Smysly | Elias Mögel – trompe l’œil a „fenomén prekvapenia“ v uhorskej a európskej tvorbe zátišia

Před námi je poslední přednáška jarního přednáškového cyklu R’n’B Smysly! Čeká nás téma rozličných klamů oka a optických iluzí v díle pozoruhodného uherského malíře Eliase Mögela. Naším hostem bude Patrik Farkaš, který se právě zatiším a krajinomalbou v uherském prostoru zabýval ve své disertační práci obhájené na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době působí v Odboru konzervačnej vedy na Pamiatkovém úradu Slovenskej republiky.

Přednáška proběhne v Knihovně Hanse Beltinga ve středu 15. května v 18:30 a její záznam budete moci dodatečně zhlédnout na našem YouTube kanálu.