Jaroslav Prokop | Petr Brandl: Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře | Praha 2016

Kniha se zaměřuje na komplexní zmapování dochovaných archiválií týkajících se vrcholně barokního českého umělce Petra Brandla (1668–1735). Silný vliv na něj měla benátská malba 17. století, ale také tvorba Michaela Václava Halbaxe. Díky těmto podnětům si umělec vytvořil svébytný styl, jehož dynamické kompozice náboženských témat nelze zaměnit.  Brandlovo místo je výjimečné i z hlediska dochovaných pramenů. Přes 400 archivních dokumentů pomůže čtenáři se lépe seznámit s osobností malíře, jeho bohémský životem, manželstvím, ale také s pozadím vzniku mnoha uměleckých děl.

Zdroj: ngprague