Výstava | Rafael 1483–1520

Albertina | Vídeň | 29. září 2017 – 7. ledna 2018

Od 29. září do 7. ledna 2018 si mohou návštěvníci vídeňské Albertiny prohlédnout soubor uměleckých děl jednoho z nejznámějších italských starých mistrů Rafaela Santiho. Albertina, která vůbec poprvé přináší velkou výstavu týkající se výhradně Rafaelových děl, ve spolupráci s Ashmolean Museum z Oxfordu představuje kolem 130 kreseb a 17 maleb souhrnně prezentujících všechny jeho významné projekty. Od raného umbrijského období (do roku 1504) přes působení ve Florencii (1504 / 1505–1508) až po římské období (1508 / 1509–1520).

Rafael jako malíř a architekt pracoval ve Florencii, v Římě ve službách papežů a aristokratů, byl všestranným géniem, který se neustále snažil najít rovnováhu mezi naturalistickou imitací a idealizací. Rafaelovy myšlenkové procesy a způsoby práce, od návrhu až po závěrečné složení, jsou ilustrovány nejen mistrovskými kresbami, ale také obrazy, které současně slouží jako přehled umělcova malířského díla. V Albertině je představena celá škála Rafaelových kreseb – od prvotních náčrtů až po plně propracované kresby, a také množství technik, ve kterých byl tento umělec schopen tvořit. Autoři expozice se zaměřili především na proces vzniku. Podařilo se jim vyhledat prvotní náčrty uměleckých děl, které následně vystavili v porovnání s výslednými malbami, jež jsou však většinou doplněny pouze na výstavních panelech jako kopie.

Výstava se snaží časově postihnou celé Rafaelovo tvůrčí období a je dělená podle měst ve kterých Rafael žil, vzdělával se a tvořil. V prvním výstavním sále se dozvídáme o jeho mládí, studiích a začátcích tvorby. Počátek expozice je zasazen do jeho rodného Urbina, kde se mu dostalo základního uměleckého vzdělání od jeho otce Giovanniho Santiho, který také působil jako malíř. Brzy mu toto studium nestačilo, a tak byl vyslán na přelomu let 1494/1495 do učení do Perugie. Bohužel z tohoto nejranějšího období nejsou dochována nebo známa žádná díla, první pocházejí až z doby po roce 1500. Mezi ně patří i jeho první velká objednávka pro Atalantu Baglioni. Jedná se o oltářní obraz Ukládání do hrobu určený pro kapli Oddiů v San Francesco v Perugii z roku 1507, v rámci výstavy jsou k tomuto dílu k vidění přípravné grisaillové malby.

Další část výstavy se věnuje období ve Florencii, kde se setkal s díly Leonarda da Vinciho a Michelangela, jež obdivoval a učil se podle nich. To dokládá i Rafaelova vystavená kresba Lédy s Labutí podle da Vinciho obrazu. Jedná se také o období, ve kterém vznikla série významných portrétů a vyobrazení Panny Marie. Další část se zaměřuje právě na Rafaelovy malby Madon, kde zobrazuje dokonalou krásu, virtuozitu svého malířského umu a pojetí krásy podle antického ideálu zračícího se v líbezných obličejích Madon.

Výstava se pak posouvá chronologicky k Rafaelovu působení v Římě a představuje návštěvníkovi modelleta bohaté freskové výzdoby v Stanza della Segnatura, která jsou pro představu naznačena modelem a doplněna kresbami na stěnách. Věnuje se především jeho freskařským uměleckým dílům, které vytvořil v Římě – výzdoby Loggie, vily Farnesiny, Konstantinova sálu a dalších děl pro papeže Lva III. Na výstavě lze spatřit Rafaelovu dokonalou práci se zobrazováním drapérií, výrazů obličejů, aktů či biblických scén.

Výstava je velmi pečlivě uspořádaná, diváka až překvapí počet prezentovaných uměleckých děl. Ještě názornější by bylo, kdyby bylo doplněno více obrazů, které by lépe prezentovaly celou umělcovu tvorbu, ale je zřejmé, že takovému objemu děl by ani všechny sály Albertiny nedostačovaly. Výmalba stěn výstavních sálů – výrazná modrá a červená, odkazuje svými odstíny k Rafaelově barevné kombinaci, kterou lze spatřit na množství jeho obrazů, především Madon. K výstavě byl napsán i velmi podrobný katalog, který je dostupný v anglickém a německém jazyce. Prezentovaná díla ze sbírek Albertiny je možné si prohlédnout rovněž online.

Jedná se o skvělou příležitost nahlédnout na uměleckou tvorbu Rafaela v celé škále a nikdo by si ji neměl nechat ujít.

Zájemci se mohou účastnit i komentované prohlídky s kurátorem výstavy Achimem Gnannem, která proběhne 15.11. v 17:30 v německém jazyce. Poplatek je 4 € na osobu.