Zemřel Alfred Bader

23. prosince 2018 zemřel ve věku 94 let významný chemik, sběratel umění a filantrop Alfred Bader, jehož mecenášské aktivity ovlivnily již několik generací českých historiků umění.

Alfred Bader se narodil ve Vídni 28. dubna 1924 do židovské rodiny a ve 14 letech se dostal jako jedno z transportovaných dětí do Anglie. Později byl deportován do Kanady a v internačním táboře strávil rok a půl. Po propuštění byl zapsán na Queen’s University v Kingstonu (Ontario), kde studoval chemii a historii. Titul Ph.D. z organické chemie pak získal na Harvardské univerzitě v roce 1950. Z pronajaté garáže v Milwaukee spoluzakládal v roce 1951 společnost Aldrich Chemicals, která se později spojila do Sigma-Aldrich Corp.

V průběhu svého života založil Bader nespočet grantových a stipendijních programů, zaměřených zejména na chemii a výtvarné umění, ale například také sloužících ve prospěch své alma mater: v roce 1993 zakoupil se svou ženou Isabel zámek v anglickém Sussexu a věnoval jej univerzitě v Kingstonu pro vytvoření mezinárodního studijního centra. Baderova charitativní činnost bude dále rozvíjena skrze Bader Philanthropies, do níž se promítají aktivity Alfreda Badera a jeho manželky Isabel i jeho první ženy Helen Bader. Velké množství prostředků bylo vkládáno na podporu Americké chemické společnosti, při níž jsou ve speciálním programu podporováni ekonomicky znevýhodnění středoškolští studenti. Další velkou oblastí je podpora udělování národní ceny Americké chemické společnosti, tzv. ceny Alfreda Badera v bioanorganické a bioorganické chemii. V roce 1994 byla založena také cena Alfreda Badera pro významné české chemiky do 35 let, udělovaná Českou společností chemickou.

Podpora umění a historiků umění vychází z dlouhodobé Baderovy sběratelské vášně, směřované zejména k holandské malbě 17. století a Rembrandtově škole. Od roku 1992 bylo udělováno stipendium Alfreda Badera pro mladé české historiky umění věnující se malbě 17. století. Od roku 2016 je pak stipendium Isabely a Alfreda Baderových zacíleno na české doktorské studenty zabývající se evropským uměním a architekturou od středověku po 20. století.

Zdroj snímku: Queen’s University, flickr.com