Výzkum rezidencí pokročil do úrovně polních stanů

návštěvníci Hampton Court Palace MĚLI Od léta možnost vidět rekonstrukci stanu Jindřicha VIII. 

Velkolepé období vlády Jindřicha VIII. Tudora je krom jiného známé také opulentními oslavami a přepychem, kterým se král obklopoval i na válečných frontách, podobně jako francouzský král František I. Jeho dočasné ubytování mělo vždy několik místností a velkých sálů vyzdobených drahými gobelíny. O existenci těchto provizorních paláců se nám ovšem nedochovaly žádné fyzické důkazy, a tak  se o nich ví jen relativně málo.

Organizace Historic Royal Palaces proto přišla s projektem využívajícím experimentální archeologie. Projekt Portable Palaces: Royal Tents and Timber Lodgings 1509-1603, jehož výstupem je mj. rekonstrukce části jednoho ze stanů Jindřicha VIII., vznikl na jaře roku 2017 v rámci příprav na blížící se 500. výročí setkání Jindřicha VIII. a Františka I. ve Zlatém údolí roku 1520. Tuto událost znázorňuje malba od neznámého umělce, na níž jsou zachyceny i zlaté stany Františka I., jenž přepychem svých stanů Jindřichovi konkuroval.

The Field of the Cloth of Gold, c. 1545, Royall Collection Trust

Cílem projektu bylo pochopit architektonický význam těchto přenosných stanů, včetně toho, jak byly vyráběny, přepravovány, demontovány a znovu stavěny. Dnes ani nevíme, z jakých materiálů stany byly a jakou měly konstrukci. Obrazy nám totiž zprostředkovávají vždy jen jejich vnější podobu, ne vnitřní. O vzhledu takového luxusního stanu Jindřicha VIII. vypovídá jeden z dobových návrhů v Britské knihovně, na němž je vyobrazen stan z červené látky zdobený tudorovskými růžemi a heraldickými zvířaty držícími praporce a koruny. Právě podle něj byla realizovaná i rekonstrukce části stanu při paláci Hampton Court, který byl jednou z nejoblíbenějších rezidencí Jindřicha VIII.

Tent design for the Field of Cloth of Gold, c.1520, The British Library Board

Zdroje: RoyalCentral | HRP | AHRC