Zajímavosti z oboru | Gettyho muzeum získalo Bronzinův obraz

Gettyho muzeum informovalo na počátku října veřejnost, že do svých sbírek získalo malbu italského malíře Agnola Bronzina (1503-1572) Panna Marie s Ježíškem, sv. Alžbětou a sv. Janem Křtitelem.  Dílo zobrazující náboženskou scénu nebylo nikdy předtím veřejně vystaveno. Obraz byl objeven teprve nedávno a v roce 2016 byl připsán Bronzinovi.

Malba byla dlouhou dobu součástí soukromé sbírky a byla připisována Andreovi del Sarto. Obraz se objevil poprvé na veřejnosti při prodeji v Londýně v roce 1964, kdy se začalo uvažovat o možném Bronzinově autorství na základě dochované signatury. Tuto teorii potvrdil v roce 2016  italský  badatel Carlo Falciani. Umělecké dílo je ve výborném stavu, opatřené zrestaurovaným rámem, a je již k vidění  vedle Bronzinových současníků Giulio Romana, Correggia, Parmigianina, Pontorma v Gettyho Muzeu.

Agnolo Bronzino, Panna Marie s Ježíškem, sv. Alžbětou a sv. Janem Křtitelem,  1540–1545, The J. Paul Getty Museum

Součástí akvizice byly i dvě gotické mramorové sošky znázorňující  Zvěstování (1333–1334) od Giovanniho di Balduccio.

Giovanni di BalduccioZvěstování, 1333-1334, The J. Paul Getty Museum

 

Zdroj