Uměleckohistorická „pornografie“?

V současné době jsme svědky masivní digitalizace a rozmachu sociálních sítí, které se stávají víceúčelovými platformami. Uměleckým institucím se tak otvírají zcela nové možnosti sdílení obsahu a jejich novým útočištěm se během pandemie stále častěji stávají sociální sítě.

Mezi nejvíce diskutované patří síť OnlyFans, která se zaměřila na výměnu explicitně erotického materiálu mezi uživateli. I když už dnes na platformě najdeme videa a návody týkající se vaření, sportu a spousty dalších činností, sexuálně zabarvené příspěvky stále tvoří velkou většinu sdíleného webu. I díky tomu se na něj mnozí dívají kritickým pohledem a proběhla dokonce snaha pornografický obsah na stránce zakázat. Platforma a možnosti, které nabízí, jsou ale tak populární, že rozhodnutí bylo kvůli obrovské vlně nespokojenosti uživatelů hned následující den zrušeno. Na OnlyFans tak stále můžeme najít velké množství eroticky laděného materiálu, ale kromě něj také umělecká díla, která bývají z jiných sociálních sítí často mazána.

Pro přesun na tuto platformu se například rozhodla vídeňské galerie a muzea, a to kvůli častému mazání uměleckých děl ze strany Facebooku nebo Instagramu, ke kterému dochází kvůli údajnému porušení pravidel. Sociální sítě ve většině případů pracují s automatickým vyhledáváním závadného obsahu a jsou tak schopny tyto případy rychle zachytit a eliminovat. Bohužel, každá mince má dvě strany. Museum Albertina například přišlo o svůj profil na síti TikTok za sdílení fotografie od Nobujoši Arakiho, na kterém se objevila ženská ňadra. Zablokován byl také Instagramový profil poté, co se muzeum pokusilo sdílet malbu nahé Angeliky od Petra Pavla Rubense.

P. P. Rubens, Poustevník a spící Angelica, 1626/1628.

Zajímavý osud měl také příspěvek s fotografií Willendorfské venuše, který na Facebook sdílelo Naturhistorisches Museum v roce 2018. Sociální síť označila fotografii za explicitně sexuální a příspěvek ihned stáhla. Muzeum i veřejnost reagovaly negativně a nikdo nesouhlasil s tím, že by toto umělecké dílo mělo být považováno za škodlivý obsah. Rozruch nakonec vyvolal reakci a Facebook se vídeňské instituci omluvil a uznal, že sochařská díla jsou výjimkou, a proto se mohou na síti dále objevovat, což vedlo k obnovení příspěvku.

Willendorfská venuše, 28 000–25 000 př. n. l.

S problémy se nepotýkají jen velké instituce, ale také nadšení jedinci. K soudu se roku 2018 dostal případ, kdy Facebook zablokoval uživatele, který na svém profilu sdílel známý Počátek světa od francouzského umělce Gustava Courbeta.

Vídeňská muzea se rozhodla namísto nesdílení „erotických“ děl najít jinou cestu a přesunula se proto na platformu OnlyFans, která si na tomto typu obsahu zakládá. Za členský poplatek si mohou uživatelé bezstarostně prohlížet kresby nahých těl od Egona Shieleho nebo obdivovat Rubensovo umění inkarnátu. Každý předplatitel navíc získá vstupenku do jedné z institucí. Jedná se o průkopnický přístup, za poslední dva roky pod taktovkou pandemie se instituce po celém světě pokouší navázat se svými návštěvníky online vztah a platforma OnlyFans tak nemusí být jen místem laciných pornografických fotografií, ale i místem kde se můžeme setkat s exkluzivními uměleckými díly.

Gustave Courbet, Počátek světa, 1866.

Zdroje: dw.com; CNNstyle