AKTION | Jak na studijní pobyt do Vídně

Studium v zahraničí nemusí být nutně spojeno s výměnným pobytem, kde je pravidlem plnění klasických studijních povinností na hostitelské univerzitě. Mezi četnými nabídkami se vyskytují i individuálněji pojaté zahraniční programy. Mezi ně se řadí i rakouské stipendium AKTION, se kterým se dá vyjet třeba do Vídně.

Rakouský program, u nás administrovaný Domem zahraniční spolupráce (DZS), je zaměřený především na krátkodobé výjezdy a pobyty (1–5 měsíců) za účelem bádání tématu vaší závěrečné práce. Ze své zkušenosti doporučuji žádat o pobyt v délce alespoň tří měsíců – kratší pobyt je podmíněn dobrou znalostí prostředí a předjednanými návštěvami v institucích vašeho zájmu.

Nejzásadnější je výběr vhodné osoby školitele působícím na programem „oprávněné“ univerzitě (stáž lze plnit i v muzeích, archivech, knihovnách atp.), která váš pobyt zaštítí. Pokud máte tuto osobu dojednanou, tak se celý proces administrace žádosti výrazně zjednodušuje. Pokud nemáte, neváhejte se obrátit na vytouženou instituci (Rakušané reagují téměř obratem) nebo v rámci  Semináře dějin umění na dr. Tomáše Valeše (který má s tímto programem četné zkušenosti). Rovněž školitel závěrečné práce vás bezesporu v rámci kolegiality s rakouskými protějšky bezpochyby nějakým směrem navede. Rozepisovat se o dalších nezbytných potvrzeních zde není na místě – mohu pouze ujistit, že většinu obstaráte bez větších starostí v rámci katedry a fakulty.

V okolí Votivkirche se nachází hned několik škol, a hlavně univerzitní knihovna. Víceúrovňová tramvajová zastávka Schottentor je zase významným dopravním uzlem a přestupem na metro. Zdejší Sigmund-Freud Park je tedy přirozeným místem k setkávání se a trávení odpočinku.

Přihlášky se sbírají dvakrát ročně (zpravidla během března a října) a proces shromažďování podkladů není nijak náročný. Vše vkládáte do elektronického formuláře podle vámi preferovaného jazyka: v angličtině, nebo němčině. Sice zastaralý, ale stále funkčně přívětivý formulář vás provede jednotlivými úrovněmi dotazníků a dokumentů – za odměnu vám bude odškrtávat již splněné části požadavků. Po odeslání vyplněné elektronické verze k výběrovému řízení je stále vyžadováno zaslání i tištěné verze na adresu DZS včas a poštou – to znamená nenechávat odkliknutí přihlášky na poslední den za pět minut dvanáct.

Univerzitní kampus má historickou i moderní podobu. Původní nemocniční areál z doby Josefa II. byl adaptován v devadesátých letech 20. století pro potřeby univerzity. Institut für Kunstgeschichte se nachází ve dvoře č. 9. Nejsnazší přístup na tento dvůr je průjezdem z ulice Garnisongasse.

Po necelých dvou měsících jsou vyvěšeny výsledky, a především počet přidělených měsíců, které můžou být nižší něž požadované. Tímto vstoupíte do jednání s rakouským protějškem DZS, kterým je OeAD. Budete pravidelně instruováni přes e-mail a budete si podle instrukcí zakládat účty pro administraci a volit své požadavky – podobně to bude i před odjezdem. OeAD vám nabídne zprostředkování ubytování v některém ze smluvních zařízení – téměř vždy to jsou vysokoškolské koleje s dobrou dostupností do centra a nadstandardním zařízením. Ubytování si můžete zařídit i individuálně, čímž vám na účet (který může být český, ale musí být vedený v eurech) připutuje celá částka bez jinak odečtených nákladů spojených s bydlením. Před příjezdem je nezbytné se nahlásit, domluvit si datum a čas návštěvy: na OeAD, u ubytovatele, u školitele, a hlavně na vídeňském magistrátu.

Odborná knihovna institutu je přístupná i pro veřejnost bez nutnosti registrace (nelze si ale knihy půjčovat absenčně). V knihovně lze volně dohledávat v regálech (označení v katalogu: Freihand + Saal + signatura).

Vyhledávat můžete také v podstatně zábavnějším posuvném regálu (Freihand: Kompaktus + signatura). Knihy vracíte po prostudování sami na původní místo uložení. Vřele doporučuji dodržovat veškerá psaná nařízení – např. dveře do únikového prostoru jsou skutečně chráněny alarmem a nelze jimi projít.

Po ubytování si na magistrátu obstaráte tzv. Meldezettel (hlášení pobytu), což je položka, kterou byste nejraději vynechali, ale je nezbytná pro legální fungování v Rakousku a z praktického hlediska např. při zřizování účtu v univerzitní knihovně. Na magistrát je vhodné se nahlásit elektronicky s předstihem – pokud to uděláte až po příjezdu, nebudou jisto jistě skoro dva týdny volné termíny (čímž se zbytečně zdržíte). Vídeňská Univerzitní knihovna a její oborové části jsou jinak přístupné zcela volně (což neplatí o Rakouské národní knihovně – ÖNB), ale bez registrace nelze objednávat knihy ze skladů a půjčovat si je mimo knihovnu. Komunikace s archivy v Rakousku probíhá podobně jako u nás. Odpovědi a objednání se dočkáte obratem – někdy dostanete rovnou sken, jelikož tu stále platí covidová opatření. Řadu dokumentů si můžete „předstudovat“ online na stránkách sbírkotvorných institucí.

Ve Vídni koupíte jízdenky v trafice (základní 2,40 € a zpravidla hotově do 10 €), „pojízdně“ v automatu v tramvaji/autobusu (2,60 €) nebo v pevných automatech umístěných pouze před vstupem do metra (2,40 €). Jízdenku vždy orazíte (i při nákupu v dopravním prostředku) a můžete ji využívat libovolně dvě hodiny. V automatu můžete platit téměř vším (eury, kartou, NFC).

Kromě bádání, čtení, psaní a zasílání měsíčních hlášení se samozřejmě můžete účastnit kurzů OeAD nebo na vlastní pěst poznávat zemi. Rakušané jsou velmi genderově korektní – poznáte to především v psané formě. Jelikož je Rakousko stále výrazně katolickou zemí, je dobré si oprášit pozdrav „grüß Gott!“, který je zde zcela běžným oslovením. Pokud příliš nevládnete německým jazykem, není třeba se nijak obávat. Rakousko, či přinejmenším Vídeň, bezproblémově funguje na všech úrovních i v anglickém módu. Stereotyp, že se rakouská kultura ve všech ohledech podobá české, jen s německou precizností, nebudu raději rozebírat – vyzkoušejte si rakouské reálie např. v přívětivé Vídni sami.

A jelikož všechno, co děláme, děláme z lásky k umění a poznání, tak peníze až nakonec: nově 1150 €/měsíc. A když jsme u financí, tak nezapomeňte na zahraničním oddělení FF MU nahlásit výjezd – pro katedru to prý znamená plusové body.

Univerzitní knihovna je opět rozlehlým monumentálním komplexem, tak jako všechno ve Vídni. Hlavní dvůr je využíván k odpočinku a reprezentativním akcím.

Dvorana je obehnána loubím s bustami nejvýznamnějších profesorů – je mezi nimi i TGM. Provoz je srovnatelný s brněnskými MZK a knihovnou FF.

Je tu ale zajímavá možnost, kterou na MU nenajdete: do centrální knihovny si můžete objednat k zapůjčení i knihy z odborných knihoven jednotlivých kateder univerzity – nemusíte je tedy obíhat jednu po druhé.