Výstava | Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Již jen necelý měsíc můžete navštívit brněnský Místodržitelský palác, než se jeho brány uzavřou kvůli připravované rekonstrukci nádvoří a části interiérů. Zhlédnout tam můžete například výstavu Moravská zemská obrazárna, která Vám nabídne vhled do historie brněnské výstavní instituce.

Výstava Moravská zemská obrazárna (1817–1961) si klade za cíl představit na pozadí vybraných uměleckých děl historii stejnojmenné instituce, která předcházela dnešní Moravské galerii. Tehdejší Obrazárna plnila roli ústřední výtvarné sbírky země Moravské (později i Moravskoslezské) a byla samostatný oddělením Moravského zemského muzea. Vystavená umělecká díla mají sloužit nejen jako ilustrace jednotlivých období, ale též jako artefakty spojené s konkrétními lidskými příběhy.

Franz Anton Maulbertsch, Únos Proserpiny, kol. 1759

Expozice je členěna na několik částí, ve kterých se dozvíte o jednotlivých etapách dějin Moravské zemské obrazárny od doby jejího vzniku v roce 1817 do vzniku Moravské galerie v roce 1961 spojením dvou institucí, a to Uměleckoprůmyslového muzea, a právě Obrazárny Moravského zemského muzea. V těchto částech jsou návštěvníkům nastíněny okolnosti, s kterými se Obrazárna v té době potýkala, jaké osobnosti stály v jejím čele nebo jaké významné akvizice získala.

Mistr rajhradského oltáře, Mučení svaté Apoleny, kol. 1425

Umělecká díla zde jsou vystavena chronologicky podle období, kdy byla získána. Návštěvník si tak může vytvořit představu, jaké byly akviziční cíle Obrazárny a zároveň mu je nastaveno zrcadlo doby, ve které byly obrazy různými způsoby získány. U řady exponátů si můžeme po načtení QR kódu prohlédnout dokumenty spojené s dílem jako například evidenční listy, dopisy o potvrzení pravosti či o zápůjčkách do jiných galerií, restaurátorské zprávy apod. Evidenčním listům, dopisům, starým plakátům a fotografiím Obrazárny se věnuje také samostatná místnost v rámci výstavy, kde si za pomocí multimediálních prostředků můžeme rozšířit představu o činnosti galerie.

Mistr rajhradského oltáře, Mučení svaté Kateřiny, kol. 1425

Řadu dalších informací se můžeme také dočíst v katalogu výstavy. Některá z děl vystavených v expozici totiž prošla restaurátorským zásahem, jelikož na umístění do expozice čekala roky v depozitářích. V katalogu jsou uvedené některé detaily z restaurování, nové objevy týkající se uměleckých děl a zmíněna jsou zde i další díla spojená s činností Obrazárny Moravského zemského muzea.

Émile-Antoine Bourdelle, Pallas Athéné, 1905

Émile-Antoine Bourdelle, Pallas Athéné, 1905

Výstava se uzavře 26. února, proto neváhejte a navštivte Moravskou galerii, než se nám na rok uzavře.

Foto: Eliška Bednaříková