Blog | Portréty v tureckém stylu v 18. století

V následujících dnech se postupně na našem blogu objeví čtyři příspěvky věnované několika zajímavým tématům vizuální kultury 18. století. Příspěvky původně vznikly jako skupinové závěrečné práce v rámci jednoho ze seminářů o umění raného novověku. Zde je publikujeme v upraveném a zkráceném znění.

Portréty à la turque v 18. století

Běžnou součástí malířské produkce 18. století jsou alegorické portréty. Jádrem alegorického portrétu je stylizace do mytologické postavy. Zobrazený se odkazuje k vlastnostem nebo schopnostem vybrané osoby, jejíž kladné vlastnosti nebo ctnosti jsou známé. Cílem takového portrétu je poukázat a propojit mytologickou osobnost s portrétovaným jedincem. Continue reading