Výstava | Antonio Canova: Sketching in Clay

V souvislosti s dvousetletým výročím smrti sochaře Antonia Canovy vyvrcholila v kulturní sféře řada výstav zaměřujících se na tvorbu tohoto neoklasicistního mistra. Připravovaný americký projekt slibuje nový pohled na samotný začátek jeho tvůrčího procesu a prezentuje řadu objevů přibližujících dílenskou praxi v umělcově ateliéru.

Jen málo umělců dosáhlo za svého života takové prestiže jako Antonio Canova. Tento původem italský sochař bývá dodnes znalci i laickým publikem oceňován pro své práce ztělesňující střídmost a estetické kvality inspirované antickým ideálem krásy. O čem však bývají běžní návštěvníci a návštěvnice galerií obdivující Canovovo mistrovství mnohem méně informováni, jsou procesy předcházející a doprovázející vznik těchto kamenných děl. Continue reading