Výstava Botticelli Drawings | Tři kresby nově připsané Botticellimu

Stále je co objevovat! V rámci výzkumu spojeného s výstavou Botticelliho kreseb byly tomuto umělci nově připsány také tři následující přípravné kresby.

Na připravované výstavě kreseb Sandra Botticelliho (1445–⁠1510), která proběhne od 19. listopadu 2023 do 11. února 2024 v muzeu Legion of Honor v San Franciscu, budou mimo jiné vystaveny také tři Botticellimu nově připsané kresby. Jedná se o přípravné skici k malbám Klanění tří králů (1470–⁠1475, National Gallery of Art, Washington D.C.), Madona s dítětem a sv. Janem Křtitelem (1468–⁠1470, Louvre) a Zvěstování z Cestella (1489, Uffizi). Výstava se zaměří na zkoumání významu kresby v Botticelliho tvorbě. Autorství těchto děl určil Furio Rinaldi, kurátor oddělení kresby a grafiky v muzeu Fine Arts v San Franciscu, na základě výzkumu z let 2020-2021 zabývajícího se jejich technickou a stylovou analýzou a komparací s rannými pracemi umělce. Tyto jemné kresby s rozmytým pozadím jsou provedeny kovovým perem (olůvkem?), s odlesky zhotovenými olovnatou bělobou, což je pro Botticelliho tvorbu charakteristické. Continue reading