Nová kniha | Aristokracie ducha a vkusu

LUBOMÍR SLAVÍČEK – PETR TOMÁŠEK, ARISTOKRACIE DUCHA A VKUSU. ZÁMECKÁ OBRAZÁRNA SALM-REIFERSCHEIDTŮ V RÁJCI NAD SVITAVOU, Brno, BARRISTER & PRINCIPAL – MASARYKOVA UNIVERZITA – MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 | ISBN 978-80-210-8266-3

aristokracie-ducha-a-vkusuObrazárna zámku v Rájci nad Svitavou je unikátní nejen svým rozsahem a množstvím kvalitních uměleckých děl, ale především tím, že se na rozdíl od většiny podobných historických sbírkových souborů dochovala do dnešních dnů téměř v úplnosti. Podrobný katalog obrazů nizozemských, italských, francouzských a středoevropských malířů 16. až 19. století, shromážděných příslušníky několika generací moravské větve významného starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů, doplňují studie objasňující historii jejich uměleckého sběratelství a mecenátu a přibližující rodové dějiny. První zpracování kompletní obrazové kolekce rájeckého zámku je výsledkem spolupráce autorského kolektivu pracovníků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravské galerie v Brně, Národního památkového ústavu a dalších institucí.

Na vzniku knihy se podíleli Ondřej Jakubec, Lenka Kalábová, Zdeněk Kazlepka, Michal Konečný, Lubomír Slavíček, Petr Tomášek, Tomáš Valeš.