Milena Hajná | Šaty chodící: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku | České Budějovice 2016

Milena Hajná, která se zabývá každodenní kulturou šlechtických rezidencí v době renesance a baroka, se zaměřením na dějiny odívání a kulturu cestování, publikovala pod záštitou NPÚ knihu Šaty chodící: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku.

Jedná se o publikaci, která sleduje oblékání šlechty ze dvou hlavních úhlů pohledu. V první části je pozornost věnována tomu, jak vůbec vypadala šlechtická garderoba, co obsahovala a jak se proměňoval styl odívání šlechty ve střední Evropě.

V druhé části knihy se autorka zaměřuje na proměnu oděvu v konkrétních fázích šlechtického života. Popisuje tato období: dítě, mládenec a panna, snoubenci a ženich s nevěstou, manžel a manželka, vdovec a vdova, pohřební šaty a šaty jako dar.

Publikace je doplněna fotografiemi šatů a uměleckých předmětů, dobovými kolorovanými kresbami a grafickými listy pro názornou ilustraci předkládaných informací.

Zdroj fotografie: www.npu.cz