Thomas J. Loughman, Kathleen M. Morris a Lara Yeager-Crasselt | Splendor, myth, and vision: nudes from the Prado | Massachusetts 2016

Výstavu, která proběhla v létě roku 2016 v Bershires v Massachusetts, doprovodil stejnojmenný katalog s názvem Splendor, myth, and vision: nudes from the Prado. 

Jak již název napovídá, katalog se zabývá obrazy nahých těl v kontextu honosnosti, mýtů a vizí ze španělských královských sbírek Musea Nacional del Prado.

Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první se zabývá výkladem, popisem a kontextualizací jednotlivých děl. Tato první polovina je dále rozdělena kapitolami, které se zabývají evropskými „nahotinkami“ mezi lety 1400 až 1650 a zobrazováním nahoty ve Španělsku v letech 1550 až 1834. Autoři zde ukazují španělskou zálibu pro nahotu ve sféře mytologické, náboženské a alegorické. Texty doplňují ilustrace děl, která jsou velice dobře známá (např. Tizianova Venuše), až po díla, která jsou netradiční (např.  Benátská žena s odnímatelnou sukní z let 1561–1571 od Ferranda Bertelliho).

Druhou částí knihy je katalog vystavených děl s podrobnými informacemi o jejich vzniku, provinienci a dataci. Dále jsou zde rozpracovány informace o jednotlivých autorech.

 

Foto: www.clarkart.eduwww.collectorsweekly.com