Přednáška | Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak

Praha, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Husova 4 | středa 11. ledna 2017 v 15.30 h 

Ústav dějin umění Akademie věd ČR srdečně zve na přednášku dr. Štěpána Váchy „Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže v Brně nově a jinak“.

Přední německý malíř 17. století Joachim von Sandrart (1606–1688) je v českých zemích zastoupen jediným velkým dílem, oltářním obrazem Nalezení svatého Kříže v kapucínském kostele v Brně (nově datován do roku 1655). Nedávné restaurování vyzdvihlo dosud nedoceněné kvality tohoto mistrovského kusu a vyneslo na světlo i některé neznámé či dosud nepostřehnuté detaily malby. Při té příležitosti podniknutý pramenný výzkum umožňuje formulovat novou hypotézu k dosud nejasné otázce objednavatele obrazu.