Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 2 – architektura 17. a 18. století

Druhý článek z cyklu „Knihovní akvizice“ otevírá otázku architektury 17. a 18. století. V této oblasti se podařilo rozšířit knihovní fond především na poli české a moravské architektury, kterou můžeme bezesporu označit za jednu z nejvýznamnějších kapitol nejen středoevropských dějin umění a jeden z prvků, které do dnešních dní zásadním způsobem ovlivňují podobu českých a moravských měst i venkova.

Mezi novými knihami, které si našly cestu do našich fondů, zaujímají významné místo publikace zkoumající osobnost architekta Jana Blažeje Santiniho. Dílo tohoto předčasně zesnulého architekta a tvůrce výjimečného konceptu barokní gotiky rozebírají ve svých publikacích Stanislav Růžička, zabývající se životními osudy i dílem tohoto architekta, dále Petr Macek, který věnoval svou publikaci kostelu Petra a Pavla ve Slapech a především Jiří Kroupa, který píše o Santiniho Zelené hoře a stavbách v okolí Žďáru nad Sázavou.

Mimo Santiniho lze do tématu české architektury  17. a 18. století nahlédnout skrze publikaci Pavla Vlčka věnované stavbám Františka Maxmiliána Kaňky či prostřednictvím kolektivu autorů v čele s Petrem Uličným prozkoumat stavební aktivity Albrechta z Valdštejna, který do Čech pozval řadu italských architektů a tím se nesmazatelně podepsal pod podobou raně barokní architektury na našem území.

Nové akvizice však zavedou čtenáře i mimo území Čech a Moravy. Pozoruhodnou publikací je například monografie Metody Kemperl věnující se pozdně barokní architektuře slovinského Štýrska. Rozdělení oblasti Štýrska po první světové válce narušilo vnímání lokality jako celku a pozornost badatelů se zaměřila pouze na rakouskou stranu. Publikace dohání dlouhá desetiletí nezájmu o architekturu na slovinské straně a otevírá možnost pro budoucí interpretace stavitelství v původním kontextu nerozděleného Štýrska. Fanoušci zahradní architektury by pak měli směřovat svou pozornost na knihu Alberty Campitelli, která se dlouhodobě věnuje problematice parků a zahrad v Římě. Ve své nejnovější práci se dívá na ty vůbec nejznámější, tedy zahrady vatikánské.