Aukce | Dražba znovuobjeveného Guercinova obrazu

Aukční dům Cheffins představil v dražbě unikátní zvířecí portrét

Dlouhých 167 let čekal na své znovuobjevení unikátní obraz Italský mastif, který se ve dnech 7. a 8. března 2018 dostal do dražby v aukčním domě Cheffins. Plátno zobrazující v okně sedícího psa, za kterým můžeme vidět průhled do hornaté krajiny, bylo určeno jako autorská práce boloňského malíře Giovanniho Francesca Barbieriho, lépe známého jako Guercino (1591-1666). Continue reading

Deník kunsthistorika | The Illustrated Bartsch

Bartsch aneb cesta od studia nahých pozadí k vědeckému poznání

Milý deníčku, do Gettyho knihovny už jsme se spolu podívali a jak dobře víš, je to prostor, který se mnohdy proměňuje v druhý domov zapálených kunsthistoriků. Ti se ve zdejší studovně bezesporu pohybují s grácií a nečiní jim problémy vyhledat relevantní literaturu k problému, na jehož řešení právě pracují.  I kunst-nováček či kunst-amatér zřejmě brzy odhalí, že studovna má svůj tematický řád, nicméně jen málokterý z nich, a já jsem nebyl výjimkou, se odváží zeptat, co se skrývá za dveřmi jedné ze dvou uzamčených skříní.  Jaká to škoda! Continue reading

Deník kunsthistorika | První kontakt

Premiéra na půdě semináře dějin umění

Pamatuji si to, jako kdyby to bylo včera. Rozklepaný student prvního ročníku sedí na informační schůzce pro nováčky oboru dějiny umění. Před ním stojí energický elegán v šedém saku, který se zaujetím a zjevnou láskou ke své profesi předkládá čerstvým vysokoškolákům informace o tom, co to znamená býti historikem umění. Kromě základních informací o oboru se dělí o své zážitky z působení v Národní galerii, vypráví o strastech života historiků umění působících na volné noze a líčí i příběh o tom, jak se nechtěl věnovat holandské malbě, a přesto se nakonec stala jeho láskou. Continue reading

Aukční rekord | Leonardo da Vinci: Drahý originál nebo předražená kopie?

Aukční síň Christie’s hlásí nový rekord. Dne 15. listopadu 2017 se podařilo přepsat historické anály celosvětového trhu s uměním.

Ve středu 15. listopadu se do dražby v aukční síni Christie’s dostal obraz, který byl považován za dlouho ztracené dílo Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho. Práce se do povědomí veřejnosti dostala až na počátku 21. století, kdy se v souvislosti s tímto dílem začalo hovořit o možném Leonardově autorství. Do té doby byl obraz kvůli druhotným zásahům považován za nezdařilou kopii. Ještě v roce 1958 jste si proto mohli obraz koupit jako dílo Giovanniho Boltraffia, jednoho z Leonardových žáků, za 60 dolarů.

Continue reading

Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 2 – architektura 17. a 18. století

Druhý článek z cyklu „Knihovní akvizice“ otevírá otázku architektury 17. a 18. století. V této oblasti se podařilo rozšířit knihovní fond především na poli české a moravské architektury, kterou můžeme bezesporu označit za jednu z nejvýznamnějších kapitol nejen středoevropských dějin umění a jeden z prvků, které do dnešních dní zásadním způsobem ovlivňují podobu českých a moravských měst i venkova. Continue reading

Objev | Barokní sarkofág s ostatky přemyslovských knížat | Klášterní Hradisko

Ostatky panovníků nejen ve svatovítské katedrále

Po více než 230 let byla cínová schránka s ostatky olomouckých přemyslovských knížat zazděna v sakristii kostela sv. Štěpána na Klášterním Hradisku. Až nyní byla za dozoru památkové péče sejmuta pamětní deska z roku 1718, která byla původně  spolu se sarkofágem umístěna v mauzoleu přemyslovských knížat. Následně byla do zděné příčky pod pamětní deskou učiněna sonda, která odhalila dutinu s rozměrným cínovým objektem. Continue reading

Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 1 – renesance

V prvním díle „Knihovních akvizic“ budou představeny nové přírůstky do Knihovny Semináře dějin umění, které se svým zaměřením vážou na samý počátek raného novověku. Zájemce o renesanční kulturu dozajista zaujme kniha Hybrid Renaissance britského historika Petera Burka soustavně zkoumajícího sociální a kulturní dějiny. Jeho poznatky jsou klíčové nejen pro badatele věnující se těmto oborům, ale mohou významně obohatit rovněž uměleckohistorické bádání v oblasti raného novověku. Continue reading

Aukce | Obrazy starých mistrů

Dorotheum Vídeň | 17. 10. 2017

Ve vídeňském Dorotheu proběhne dne 17. 10. aukce obrazů starých mistrů. Největším tahákem aukce se  stanou díla Simona Voueta, Jusepe de Ribery a Salomona van Ruysdael, která by se měla vydražit za částky kolem 300 tisíc eur. Mezi 381 položkami určenými k dražbě však nalezneme i další zajímavé obrazy z dílen či okruhu umělců jako jsou Lucas Cranach mladší, Albrecht Dürer, Fra Filippo Lippi, Michelangelo, Tizian, Peter Paul Rubens či Rembrandt van Rijn. Dále se na aukci objeví například díla Nicola dell’Abbateho, Sebastiana Vrancxe, Anthonise van Dycka, Isaaca Soreau,  Luca Giordana, Cornelise van Cleve nebo Lo Spadina.

Výstava | Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty

Národní galerie | 13. 10. 2017 – 4. 3. 2018

Národní památkový ústav připravil ve spolupráci s Národní galerií výstavu Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty, která bude k vidění od 13. 10. 2017 v prostorách konírny Šternberského paláce. Za pomoci heraldických či genealogických památek, archiválií, předmětů řemeslné tvorby, ale i malířských podobizen budou představeny významné osobnosti či šlechtické rody působící na území Čech a Moravy.