Archeologický průzkum | Zámek Vimperk

nalezení základů renesančního vodního prvku

V prostoru zahrad zámku Vimperk proběhl letos v září archeologický průzkum. V místech před salou terrenou se podařilo odhalit pozůstatky nebývale rozlehlého objektu, který je dle archeologů dokladem o přítomnosti renesančního vodního prvku. Archeologický průzkum je součástí rozsáhlé rekonstrukce areálu. Výsledkem těchto snah by mělo být nejen obnovení renesanční zahrady včetně mostu, ale i rekonstrukce stávajících objektů Horního a Dolního zámku. Z důvodu rekonstrukce se tak návštěvníkům nabízí do konce října poslední možnost navštívit prostory Horního zámku, který bude posléze až do roku 2021 uzavřen.