Aukce | Dražba znovuobjeveného Guercinova obrazu

Aukční dům Cheffins představil v dražbě unikátní zvířecí portrét

Dlouhých 167 let čekal na své znovuobjevení unikátní obraz Italský mastif, který se ve dnech 7. a 8. března 2018 dostal do dražby v aukčním domě Cheffins. Plátno zobrazující v okně sedícího psa, za kterým můžeme vidět průhled do hornaté krajiny, bylo určeno jako autorská práce boloňského malíře Giovanniho Francesca Barbieriho, lépe známého jako Guercino (1591-1666). Na této atribuci se jednoznačně shodli přední znalci malířova díla, mezi které řadíme Nicholase Turnera (znalec Guercinovy malby i kresby, autor několika monografií o umělci) či Johna Somervilla (kurátor Lobkowiczkých sbírek).

Italský mastif

Indicií pro spojení plátna s osobností Guercina jim přitom byla vedle malířského rukopisu i značná podobnost s doposud jediným známým malířsky pojatým portrétem psa od tohoto mistra, který je v současné době ve sbírkách Norton Simon Museum. Obraz znázorňuje v okně stojící zvíře patřící hraběti Filippu Aldrovandimu.  Podobně jako u nově nalezeného plátna můžeme pozorovat na pozadí tohoto obrazu průhled do krajiny, který je však na rozdíl od obrazu mastifa doplněn i o architektonickou komponentu, snad boloňské sídlo rodu Aldrovandi.

Pes Aldrovandi

Guercinův Italský mastif zapadá do velice specifického segmentu malířovy tvorby.  Umělec se uplatňoval především jako tvůrce biblických a mytologických scén. Děl, na kterých by však malíř věnoval cílenou pozornost jednomu zvířeti, můžeme za celou umělcovu kariéru nalézt pouze zanedbatelné množství. Vedle již zmíněného obrazu Pes Aldrovandi, který byl v roce 1970 posledním draženým Guercinovým dílem zaměřeným pouze na zobrazení zvířete, se do této kategorie řadí například i kresba Pes ležící na zemi.

Pes ležící na zemi

Výraz zvířete je zde značně antropomorfizován a důraz je kladen na interakci s jeho majitelem, který se nachází mimo obrazovou plochu. Právě neobyčejně silný a emocionálně vypjatý výraz zvířete, který je pozorovatelný na této kresbě, je patrný i na obrazu Italský mastif, což  vedlo Nicholase Turnera k domněnce, že je snad na plátně vyobrazen přímo Guercinův vlastní pes. Navzdory této výrazové podobnosti si nelze nevšimnout, že malby a kresby zvířat nemají v Guercinově podání vždy stejný charakter. Odlišný umělecký zájem lze pozorovat u portrétu opice, který se nachází ve sbírkách florentského Il Museo Horne. Oproti zájmu o silnou expresivitu výrazu zvířete a jeho přirozené vyznění (jak jsme to pozorovali na psích portrétech),  jsou zde zřejmé rysy karikatury. Ačkoli jsou zvířecí portréty v tvorbě Guercina nepříliš početnou a do značné míry heterogenní skupinou děl (u některých můžeme pochybovat o možnosti nazvat je „portrétem“), nelze si nepovšimnout jejich kvality. Temperamentní duktus umělcových kreseb i silná výrazovost jeho maleb se zcela nesou v intencích jeho tvorby a nelze pozorovat žádnou rozpačitost, která by mohla plynout z nevelké zkušenosti s tímto žánrem. S přihlédnutím ke zmíněnému malému počtu děl s tímto námětem je pak logické, že nově objevený obraz vzbudil značnou pozornost mezi sběrateli. Očekávaná prodejní cena, která byla odhadnuta na 80 až 120 tisíc liber, tak byla několikanásobně překonána, když se dílo prodalo za neuvěřitelných 570 tisíc liber.

Zdroje: Cheffins | The Art Newspaper  | Norton Simon Museum | Master Drawings