Kam na výstavu v zahraničí

TIPY NA VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ

Manieryzm wrocławski, Muzeum Narodowe, Wrocław, 27. 02. 2018 – 13. 05. 2018

Výstava je věnována období manýrismu ve Vratislavi, fascinujícímu období nejen v historii města, ale celého Slezska.  Na výstavě se představí více než 150 děl zahrnujících malby, sochy, kresby, stejně jako artefakty z oblasti užitého umění, jako císařský šálek vyrobený Hansem Hockem. Nejatraktivnější část výstavy tvoří kusy pocházející z kostela sv. Trojice v Żórawině – obraz Křest Krista od Bartholomea Sprangera a socha Kristus u sloupu od Adriana de Vries.

Das Wiener Aquarell, Albertina, Vídeň, 16. 02. 2018 – 13. 05. 2018

Výstava představuje vídeňskou akvarelovou malbu 19. století nejen ze sbírek Albertiny. Zhlédnout můžete virtuózně zpodobněné městské veduty a krajiny, portréty, ale také žánrovou malbu. Vedle děl umělců biedermeierovského období, Jakoba Alta, Matthäuse Lodera, Thomase Endera nebo Petera Fendiho a dalších, se zde nachází obrazy zachycující více než sedmdesátiletou tvorbu Rudolfa von Alta.

Thomas Gainsborough. Die moderne Landschaft, Hamburger Kunsthalle, Galerie der Gegenwart, Sockelgeschoss, Hamburg, 02. 03. 2018 – 27. 05. 2018

Rozsáhlá monografická výstava umožňuje zhlédnout okolo čtyřiceti maleb a čtyřiceti kreseb anglického malíře Thomase Gainsborougha (1727–1788) a zaměřuje se na jeho roli „průkopníka moderní krajinomalby“. Krajinomalba poskytla Gainsboroughovi možnost experimentovat s inovativními médii a technikami a rozvíjet tak vlastní styl lépe než portrétní malba. Podstatnou část výstavy tvoří zápůjčky z Velké Británie – National Gallery, Tate Gallery, Victoria and Albert Museum v Londýně a Barber Institute v Birminghamu.

Veronese: Der Cuccina-zyklus. Das restaurierte Meisterwerk, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Drážďany, 09. 03. 2018 – 03. 06. 2018

Tzv. „Cyklus rodiny Cuccina“ dokončený roku 1571 a skládající se ze čtyř obrazů (Klanění tří králů, Svatba v Káně, Nesení kříže, Představení rodiny Cuccina Panně Marii) představuje mistrovské dílo benátského malíře Paola Caliariho, zvaného Veronese (1528–1588). Cyklus se v jarní sezóně představí v drážďanské obrazové galerii starých mistrů.

Seeblicke. Niederländische Zeichnungen aus der Sammlung Barthold Suermondt, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Berlín, 14. 03. 2018 – 16. 06. 2018

Výstava prezentuje kresby nizozemských mistrů 17. století zachycující zejména ve své době oblíbené téma marin či žánrové výjevy „ze života u vody“. Zhlédnout lze kresby například Adriaena Hendriksze, Alberta van Everdingena, Jana von Goyena, Simona de Vlieger a dalších. Kresby pocházejí původně ze soukromé sbírky podnikatele a bankéře Bartholda Suermondta (1818–1887), který v roce 1873 nabídl svou sbírku k odkoupení královskému muzeu v Berlíně.

Kühles Licht und weite See. Niederländische Meisterzeichnungen und ihre Restaurierung, Kunsthalle, Brémy, 07. 03. 2018 – 01. 07. 2018

Jaro v Brémách patří holandským umělcům 16.–18. století. Po několika letech restaurování, financovaném Nadací Hermanna Reemtsmy, se představí více než 900 prací umělců jako například Jacoba Jordaense, Antona van Dycka, Jacoba van Ruisdaela, Wilhelma van de Velde a dalších. Výstava zahrnuje krajinomalbu, mořské scenérie, žánrové výjevy z hospod i figurální studie.

Tulpen, Tabak, Heringsfang. Niederländische Malerei des Goldenen Zeitalters, Kunsthalle, Brémy, 07. 04. 2018 – 26. 08. 2018

Na výstavě se poprvé představí původně soukromá sbírka brémského obchodníka Carla Schïnemanna. Jedná se o dvaatřicet olejomaleb od zátiší přes krajiny po žánrovou malbu. Díla zachycují život v Nizozemí v 17. století, včetně jeho nezbytné součásti – námořního obchodu se sledi, tulipány, kořením či tabákem. Sbírka zahrnuje díla slavných malířů, jako je Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael nebo Aert van der Neer a vyplňuje mezery v kolekci holandské malby zejména v oblasti květinových zátiší a žánrové malby.

Zuhanden Ihrer Majestät. Medaillen Maria Theresias, Kunsthistorisches Museum, Vídeň, 28. 03. 2017 – 28. 04. 2019

Stále trvá výstava pamětních medailí Marie Terezie a císařské rodiny ze sbírek Kunsthistorisches Muzea ve Vídni, která započala před rokem při příležitosti oslav 300. výročí narození Marie Terezie. Pamětní medaile/mince představovaly v 18. století jedno z nejvýznamnějších uměleckých médií, kterým panovník prezentoval sebe i své politické zájmy.