Kam na výstavu | Jaro 2018

Tipy na výstavy u nás

Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14. – 16. století ze sbírek NG v Praze, Klášter sv. Anežky České, 14. 12. 2017 – 20. 05. 2018

Druhá výstava z cyklu Umění a přírodní vědy navazuje na první část nazvanou Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14. – 16. století. Přímo v prostorách stálé expozice jsou představeny rozmanité výzdobné techniky malířských a sochařských děl. Návštěvník se tak může detailně seznámit s různými typy dekoru (např. techniky puncování, šablonového či sgrafitového dekoru, nebo cínovaným reliéfem).

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Arcidiecézní muzeum Olomouc, 25. 1. 2018 – 15. 4. 2018

Oslavy sňatku Leopolda I. se španělskou infantkou Markétou Habsburskou byly velice pompézní a nákladné. Jen elitní hosté se mohli těšit vrcholnému představení, jehož součástí byl mimo jiné koňský balet či drezura, od čehož je odvozen název výstavy věnované slavnostem na Leopoldově císařském dvoře. V loňském roce byla výstava k vidění v Kroměřížském zámku, odkud se během ledna přesunula do Olomouce, kde byla rozšířena o více informací i exponátů.

Hrůzy války. Třicetiletá válka (1618–1648) v grafickém kabinetu OGL, Liberec, 18. 1. 2018 – 29. 4. 2018

Grafický cyklus Hrůzy války od Jacquese Callota (1592–1635), po kterém nese název celá výstava, zachycuje události třicetileté války. Vedle Callotova díla jsou prezentovány i další grafické práce zaznamenávající důležité okamžiky největšího válečného konfliktu 17. století (např. zavraždění Albrechta z Valdštejna či plány bitev).

Čas, čas, čas … v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, 23. 2. 2018 – 9. 5. 2018

Milovníci umění 19. století mohou v Plzni navštívit expozici reflektující proměny vnímání fenoménu času, ať už jeho cyklického chápání, či konce lidského věku a smrti. Vystavena jsou díla českých představitelů malířství 19. století, mimo jiné Josefa Mánese, Antonína Machka, Mikoláše Alše nebo Antonína Chittussiho.

Zdroje: www.mzo.cz