Výstava | Biedermeier

Národní muzeum ve Varšavě | 5. října 2017 – 7. ledna 2018

Národní muzeum ve Varšavě přináší výstavu o biedermeieru, stylu, který se krátce po Vídeňském kongresu v roce 1815 začal šířit celou Evropou. Výstava popisuje některé z nejdůležitějších jevů, které byly důsledkem nového společenského řádu v Evropě. Po napoleonských válkách sílila touha po stabilizaci, upevnila se pozice rodiny a vzrostla popularita rodinného portrétu. Vzdělávání a zábava hrály důležitou roli, rostl zájem o okolí a posilovalo se národní uvědomění.

Výstava, která představuje kolem 400 exponátů, zastupuje biedermeier ve všech možných odvětvích (obrazy, nábytek, porcelán, sklo, tkaniny, dobové oblečení a bižuterie), se snaží především o přiblížení každodenního života  a kultury v 19. století. Návštěvnicí mohou zhlédnout díla polských umělců jako Jan Chruckiego, Aleksandera Gryglewskiego, Rafała Hadziewicza, Wincenty Kasprzyckiego a Marcina Zaleskiego, ale i práce Ferdinanda Waldmüllera, Domenica Quaglio, Carla Spitzwega and Moritze von Schwinda.

Jako umění těšící se oblibě především mezi příslušníky bohaté měšťanské třídy se biedermeier zaměřoval na  poskytnutí komfortu, který se odrážel ve funkčním nábytku a interiérů obydlí. Vývoj kultury každodenního života byl doprovázen nárůstem poptávky po uměleckých řemeslech (sklo, stříbro, porcelán a šperky) v nových moderních tvarech.

Jedná se o vůbec první expozici, která prezentuje biedermeier v Polsku a představuje exponáty z muzeí z celé země jako z Krakova, Poznani, Szczecina, Gdańsku a Vratislavi. K výstavě probíhá i bohatý doprovodný program zahrnující množství odborných přednášek z různých odvětví biedermaieru.

Zdroje: Muzeum Narodowe we Warszawie culture.pl