Tip | 300.000 uměleckých děl online na Graphikportal

V polovině listopadu 2017 byl veřejnosti představen nový projekt Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg

Projekt Graphikportal aktuálně nabízí více než 300 tisíc online dostupných grafických děl z nejvýznamnějších archivů, knihoven a muzeí v německojazyčných zemích, včetně Staatliche Museen zu Berlin, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel, vídeňské Albertiny, MAK-Österreichisches Museum für angewandte Kunst a mnoha dalších. Mezi díly v databázi nechybí mistrovská díla předních představitelů ryteckého umění typu Albrechta Dürera, Marcantonia Raimondiho, Rembrandta, Aegidia Sadelera či Václava Hollara. Naleznete v ní i mnoho kreslířských a grafických děl s bezprostředním vztahem k českým zemím (včetně např. Brna). Sdružená sbírková databáze 25 předních institucí však nabízí především opravdu nepřeberné množství nejrůznějších grafických reprodukcí, ilustrací, vedut, portrétů a mnoha dalších žánrů a témat nejen z období raného novověku.