Vánoční tip | William Blake & Dr. Martens

Po fenomenálním úspěchu kolekce s Hogarthovým Životem prostopášníka z John Soane’s Museum sází světoznámá obuvnická a módní značka tentokrát na dílo malíře a vizionáře Williama Blakea z přelomu 18. a 19. století ze sbírek Tate Britain.

První kolekce s pozdně středověkým/raně novověkým námětem představovala spíše sázku na jistotu v podobě obligátní Zahrady pozemských rozkoší od Hieronyma Bosche z doby kolem roku 1500 (Madrid, Museo del Prado).

Následující série z roku 2015 prezentovala ikonograficky pozoruhodný motiv z díla florentského renesančního malíře Biagia di Antonio Tucci s námětem triumfu Marca Furia Camilla nad Galy podle římského historika Tita Livia z let 1470-1475 (Washington, National Gallery of Art). Také další kolekce z roku 2016 byla inspirována italským renesančním uměním, v tomto případě šlo o nepříliš známý obraz Zvěstování Panně Marii od umbrijského malíře a Peruginova žáka Giannicola di Paolo z let 1510-1515 (Washington, National Gallery of Art). Zdaleka největší ohlas však v roce 2015 vyvolala inspirace slavným obrazovým cyklem Williama Hogartha Život prostopášníka z let 1732-1734 ze sbírek londýnského John Soane’s Museum. O události nadšeně referovala mj. řada akademických blogů nejen o umění 18. století a soudě dle četného výskytu v kuloárech mezinárodních vědeckých konferencí se kolekce stala jednou z událostí sezóny přinejmenším mezi historičkami a historiky zabývajícími se sklonkem raného novověku. Nyní se Dr. Martens ve spolupráci s Tate Britain pokouší vstoupit do téže řeky s dílem Williama Blakea a s motivy z jeho slavných obrazů The House of Death (1795-1805) a Satan Smiting Job with Sore Boils (okolo 1826). [Edit: Na začátku roku 2018 do kolekce nově přibyl i Joseph Mallord William Turner se svými díly Zánik Kartága a Rybáři na moři].

 Zdroje: Dr. Martens | thenewcollections.co.uk | Wikipedia