Aukce | Obraz ze sbírek Rudolfa II.

V newyorské aukční síni Sotheby’s proběhne 1. února 2018 velká dražba obrazů starých mistrů

Mezi hlavní lákadla aukce patří díla Tiziana, Jana Brughela staršího, Diega Velázqueze, Lucase Cranacha staršího, Canaletta, Anthonyho van Dycka či Bartoloméa Estebana Murilla (přehled zde).

Mezi řadou zvučných jmen nalezneme rovněž pozoruhodný obraz označený jako dílo neznáméno příslušníka tzv. „pražské školy“, tj. malíře činného na konci 16. století na dvoře císaře Rudolfa II. Plátno znázorňuje psa plemene mexický naháč (Xoloitzcuintli), které řada původních středoamerických kmenů v předkolumbovských dobách považovala za posvátné.

Do Prahy se exemplář tohoto exotického plemene dostal podle dobových záznamů již  v osmdesátých letech 16. století ze Španělska a stal se nejspíše jedním z přírůstků Rudolfova vyhlášeného zvěřince, jenž  v malém mikrokosmu císařovy sbírky naturálií reprezentoval fascinující rozmanitost makrokosmu světa. Soudě dle shodných vnějších znaků na obraze nejspíše nevidíme pár, ale pouze jediný exemplář psa, kterého malíř pro lepší představu znázornil z různých úhlů pohledu.

Cenu díla aukční dům odhaduje na 250–350 tisíc amerických dolarů. Výrazně levněji tak lze pořídit například v navazující aukci další dílo z okruhu Rudolfova dvora – Únos Európy, připisovaný spolupráci Dirka de Quade Ravesteyn a Jacoba Hoefnagela, případně díla následovníka Guiseppe Arcimbolda.

Zdroj snímků: Sotheby’s