Tip | e-Vasari

Chytrý nástroj, který umožňuje zobrazovat cesty umělců v názorném grafickém rozhraní

Díky webovému projektu eVasari si můžete přehledně graficky znázorňovat průběh cest různých umělců po Evropě. Jejich pouť můžete sledovat buď na mapách nebo v časových osách, umělce můžete rovněž porovnávat mezi sebou, placená verze umožňuje navíc vyhledávání podle společně navštívených míst, období či data, stylu, uměleckých technik, pohlaví a podobně. Nejpodrobnější informace jsou zatím k dispozici u několika desítek nejslavnějších umělců a hlavních uměleckých center, projekt však počítá s postupným doplňováním dat, na kterém se mohou podílet i dobrovolní přispěvatelé.

Podrobný návod nabízí připojené video, vlastní web naleznete zde.