Tipy na výstavy | Národní galerie v Praze

Výstavy končící v únoru a březnu

Konec měsíce února lze využít k návštěvě některé z výstav Národní galerie v Praze. Za pozornost stojí stále probíhající výstava Norbert Grund (1717-1767) / Půvab všedního dne v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí, která seznamuje návštěvníky s výjevy z běžného života, ale také s kabinetními kusy rokokového malíře působícího v Praze.

Norbert Grund (1717-1767). Půvab všedního dne

Dalším zajímavým výstavním počinem je i Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi. Výstavu, zobrazující četná zákoutí města na laguně a především jeho rozmanité uličky a vodní kanály na obrazech pocházejících z 15.-17. století, lze navštívit v Schwarzenberském paláci do 15. března.

Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi

Stále je také možnost do 25. února navštívit i výstavu o arcivévodovi Ferdinandu II. Habsburském ve Valdštejnské jízdárně, které představuje některá z nejlepších děl jeho sbírky ze zámku Ambras a vídeňské kunstkomory z Kunsthistorisches Muzea.

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

ZdrojeNárodní galerie, art.ihned.czmagazin.aktualne.cz