Seminární knihovna | Knihovní akvizice vol. 4

Užité umění a umělecké řemeslo

Čtvrtý a závěrečný díl miniseriálu o nových přírůstcích knihovny Semináře dějin umění se věnuje publikacím s tematikou užitého umění a uměleckého řemesla. Tato kategorie je sama o sobě velice široká a publikací o ní je nepřeberné množství. Představujeme zde proto ty, které nás z posledních přírůstků nejvíce zaujaly.

Zajímavou publikaci Mobilita nobility: Schwarzenberská sbírka historických dopravních prostředků věnovanou luxusním kočárům, saním a rozmanitým předmětům spojeným s dopravními prostředky 18. století připravila pod záštitou NPÚ Kateřina Cichrová. A pokud byste měli zájem si například o zlatém eggenberském vozu či luxusních sedlech nejen číst, můžete celou kolekci spatřit v letních měsících v konírně zámku Český Krumlov.

Další publikace, která obohatila náš fond, se věnuje oblíbenému tématu řady kunsthistoriků dnešní doby, porcelánu. Konkrétně se jedná o porcelánové figurky vytvořené F. A. Bustelim. Kniha Franz Anton Bustelli: Nymphenburger Porzellanfiguren des Rokoko: das Gesamtwerk (ed. Renate Eikelmann) vznikla jako publikace k výstavě, která proběhla v Bavorském národním muzeu a představovala průřez jeho dílem.

Tematiku tapiserií rozvíjejí hned dva nové přírůstky, a to Woven gold: tapestries of Louis XIV (ed. Charissa Bremer-David) a Habsburg Tapestries (Iain Buchanan).  Publikace o tapiseriích Ludvíka XIV. opět doplnila stejnojmennou výstavu proběhnuvší na přelomu let 2015 a 2016 v The Jean Paul Getty Museum v Los Angeles. 

A u tkanin ještě zůstaneme se dvěma posledními knihami, ale přesouváme se k oděvům. V knize Mileny Hajné Šaty chodicí: každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku se dozvídáme, co vše bylo součástí šatníku šlechty a jak se lišil oděv v průběhu jeho života.  Druhou knihou, kterou bych výrazně doporučila všem začínajícím historikům umění, těm, kteří plánují navštěvovat předmět Uměleckohistorická terminologie v terénu, a také všem dalším zájemcům o textilie, je publikace Paramenty: liturgické textílie: katalóg výstavy. Výstava opět proběhla na přelomu let 2015 a 2016, tentokráte ve Slovenském národním muzeu. Ale nejedná se jen o doplňkový katalog. Publikace detailně představuje liturgické textilie obecně a vysvětluje jejich funkce, což je doloženo vystavenými sbírkovými předměty či ilustracemi.