Autorství brněnské „Hlavy Medusy“ potvrzeno

Konečně víme, která je ta pravá…

Ať už nás zpráva o autorství obrazu ze sbírek Moravské galerie překvapí či nikoli, je hned na úvod nutné podotknout, že názory odborníků (zejména zahraničních) na přímou účast Rubense a jeho dílny na obrazu Hlavy Medusy  (1. čtvrtina 17. stol.) se až do nedávna lišily. Zpravidla bylo dílo pokládáno za kvalitní dobovou kopii originálu, jenž se nachází v Kunsthistorisches Museu ve Vídni.

První zmínku o přímé účasti Petera Paula Rubense na vzniku díla vyslovila v roce 1944 restaurátorka Hedvika Böhmová-Hájková. Nicméně, teprve výzkum prof. Koena Janssense z univerzity v Antverpách  ve spolupráci s odborníky z vídeňského KHM a doktorem Petrem Tomáškem z Moravské galerie v Brně definitivně potvrdil, že obraz vznikl v Rubensově dílně s pravděpodobným podílem mistra, stejně jako vídeňská varianta téhož námětu. Brněnská verze byla navíc očividně vytvořena jako první a na dřevě, zatímco vídeňská malba reprodukuje finální verzi na plátno.

Oba obrazy nyní můžete porovnat na výstavě s názvem Hrůzostrašně krásná: Setkání Rubensovy vídeňské Hlavy Medusy s brněnským zpracováním  ve vídeňském KHM až do 24. března 2019. Následně se brněnské Rubensovo dílo přesune na výstavu v San Franciscu a poté v kanadském Torontu. Zpět v Moravské galerii se Hlava Medusy ocitne až v roce 2020.

 

Zdroje: idnes  | uantwerpen | MG | Foto: archiv Moravské galerie v Brně