Tip na výlet o Vánocích | Výstava Włochy w Gdańsku

Do konce roku je možné v Gdańsku shlédnout výstavu věnovanou kontaktům města s Itálií v raném novověku

Výstava Włochy w Gdańsku Muzea Narodoweho w Gdańsku je vůbec prvním pokusem o představení italského dědictví v rámci starobylého polského města v časovém horizontu od 14. do konce 18. století. Výstava je završením dlouhodobého výzkumného projektu muzea ve spolupráci s Bibliotekou w Gdańsku, který měl za cíl objekty dané doby zmapovat a rovněž se postarat o jejich restaurování. Většina děl je tak představena veřejnosti vůbec poprvé a nutno dodat, že nejde vůbec o díla nezajímavá či od neznámých autorů. Představeny jsou zde například obrazy Alessandra Alloriho, Antonia Campiho nebo grafické listy Giovanni Francesco Barbieriho zv. Il Guercino či Giovanniho Battisty Tiepola.

 

Vedle známých jmen je ale návštěvníkům představena zejména velmi hutná výstavní koncepce, která zahrnuje jak množství uměleckých děl, tak širokou škálu doplňujících artefaktů za účelem komplexního představení daného kulturního fenoménu. Obrazy, kresby, grafiky a italské sklo tak souběžně lemují renesanční iluminované kodexy, rukopisy a inkunábule či kusy liturgického šatstva z Mariánského kostela v Gdańsku, ušité z italských tkanin. Výstava je tak opakem výstav stojících na návštěvnických „highlightech“, jelikož staví na neopakovatelném zážitku z širokého poznání významných polsko-italských styků kultury raného novověku.

Současně do 31. prosince probíhá doprovodná výstava leptů dvou generací významných italských rytců v zastoupení Stefana della Belly a Giovanniho Battisty Piranesiho. Prezentován je například Belliho Vjezd Jerzyho Ossolińského do Říma roku 1633 nebo sedm Piranesiho velkoformátových vedut Říma.

Zdroj: MNG