Tip | Dozvuky Bruegelova výročí v berlínské Gemäldegalerie

Umělecko-technický průzkum a rekonstrukce tvůrčího procesu Bruegelovy malby k vidění ve stálé expozici

Budete-li mít cestu do Berlínské Gemäldegalerie, neopomeňte se zastavit u dočasné panelové výstavy s průzkumem malby Dvě opice (1562) od Pietera Bruegela st. Šest informačních modulů návštěvníkům galerie přibližují autorský postup při vytváření tohoto drobného, leč malebného díla pozdní Bruegelovy tvorby s poměrně netradičním motivem dvou zřetězených opic s přístavem v pozadí. Continue reading

Tip na výlet o Vánocích | Výstava Włochy w Gdańsku

Do konce roku je možné v Gdańsku shlédnout výstavu věnovanou kontaktům města s Itálií v raném novověku

Výstava Włochy w Gdańsku Muzea Narodoweho w Gdańsku je vůbec prvním pokusem o představení italského dědictví v rámci starobylého polského města v časovém horizontu od 14. do konce 18. století. Výstava je završením dlouhodobého výzkumného projektu muzea ve spolupráci s Bibliotekou w Gdańsku, který měl za cíl objekty dané doby zmapovat a rovněž se postarat o jejich restaurování. Většina děl je tak představena veřejnosti vůbec poprvé a nutno dodat, že nejde vůbec o díla nezajímavá či od neznámých autorů. Continue reading