Tip | Dozvuky Bruegelova výročí v berlínské Gemäldegalerie

Umělecko-technický průzkum a rekonstrukce tvůrčího procesu Bruegelovy malby k vidění ve stálé expozici

Budete-li mít cestu do Berlínské Gemäldegalerie, neopomeňte se zastavit u dočasné panelové výstavy s průzkumem malby Dvě opice (1562) od Pietera Bruegela st. Šest informačních modulů návštěvníkům galerie přibližují autorský postup při vytváření tohoto drobného, leč malebného díla pozdní Bruegelovy tvorby s poměrně netradičním motivem dvou zřetězených opic s přístavem v pozadí.

Analýza obrazu byla provedena v návaznosti na zapůjčení tohoto díla na vídeňskou výstavu Bruegel – Once in a Lifetime, která se konala v Kunsthistorisches Museum od října 2018 do ledna 2019 u příležitosti výročí 450 let od Bruegelovy smrti. V rámci příprav obrazu k zapůjčení se zároveň přistoupilo k detailní analýze s cílem zmapování přesného malířova postupu při vytváření. Gemäldegalerie tak pokračuje ve svém dlouhodobém projektu zpřístupňování technologického pozadí děl návštěvníkům, kdy výsledky analýz instaluje přímo do stálé expozice. Infiltrováním těchto informačních panelů pak krom vzdělávání návštěvníků navazuje na současné trendy v oblasti zkoumání umělecko-technických a restaurátorsko-historických rovin ohledávaných děl.

Rekonstrukce tvůrčího procesu, tedy hlavní záměr celé řady provedených technologických průzkumů (od stereo-mikroskopu, UV záření až po X-Ray flueroescenční rentgen), je nám krok po kroku představena na příkladu vznikání velmi věrné reprodukce Dvou opic z dílny berlínského restaurátora Bertrama Lorenze.

Informační panely budou v Gemäldegalerie k vidění pouze do 5.1. 2020. Partnerem projektu restaurování Brueghelova obrazu bylo zmiňované Kunsthistorisches Museum Vídeň, které se koncem tohoto roku chystá vydat k provedenému restaurátorskému průzkumu Brueghelova obrazu rovněž podrobný katalog. Ve zkrácené verzi si výsledky průzkumů můžete prohlédnout zde: https://www.bruegel2018.at/en/watch-two-monkeys-emerge/

Zdroje

https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/gemaeldegalerie/sammeln-forschen/restaurierung.html

https://www.smb.museum/en/museums-institutions/gemaeldegalerie/exhibitions/detail/pieter-bruegel-the-elder-two-monkeys-1562.html

https://www.bruegel2018.at/