Jarní výstavní sezóna (ČR i zahraničí)

Ačkoli jarní počasí je zatím v nedohlednu, jarní výstavní sezóna právě začíná! Únor je měsícem končících výstav i těch docela nových. Nechte se inspirovat našimi tipy a navštivte některou z krátkodobých výstav u nás či za hranicemi.

Ve Šternberském paláci (NG) v Praze se uskuteční výstava s názvem Sasko – Čechy: Jak blízko, tak daleko, a to v období mezi 24. 5. 2019 – 15. 9. 2019. K vidění budou nejenom cenné památky gotického a renesančního umění (např. obrazy Lucase Cranacha), ale také skvostné ukázky manýristického slohu, vrcholně barokní plátna i sochy či mistrovská díla romantické krajinomalby.

Do 15. 5. 2019 bude v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě přístupna výstava Stolování všední a sváteční. Příběh fajánse, majoliky a porcelánu, jež nabízí pohled na rozličné předměty užitého umění renesance či módního porcelánu období baroka a rokoka. Výstava užitého umění je navíc doprovázena několika pozoruhodnými zátišími, která zachycují dobová stolování.

Zahraniční výstavy od února do léta

Pokud jde o zahraniční krátkodobé výstavy, musím na prvním místě připomenout ROK REMBRANDTA. Mnohé kulturní instituce v Nizozemí i mimo něj si letos připomínají 350. výročí od smrti Rembrandta van Rijn. Výstavy zachycují kromě díla samotného mistra rovněž tvorbu jeho současníků. Výlet do Amsterdamu, kde se již koná či bude konat většina takových výstav, se tedy letos obzvláště vyplatí! Více informací naleznete v článku https://cemsbrno.org/2018/11/16/2019-rok-rembrandta/ a kompletní program na stránkách CODART.

Stern über Bethlehem. Neutestamentliche Bilderzählungen bei Hendrick Goltzius und seinen Zeitgenossen,  Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlín,  KONČÍ 24. 2. 2019!

Hendrick Goltzius (1558–1617) představuje jednoho z předních mistrů nizozemské grafiky 16. století. Tento malíř-rytec byl již ve své době oceňován umělci jako například Rembrandtem van Rijn.  V Berlínské Gemäldegalerie je již pouze na krátkou dobu možno vidět jeho úchvatný soubor výjevů ze života Panny Marie. Využijte poklidu začátku jarního semestru k jeho zhlédnutí!

Boilly: Scenes of Parisian Life, The National Gallery,Londýn, 28. 2. 2019 – 19. 5. 2019 

Louis-Léopold Boilly (1761–1845), autor žánrových a maloformátových maleb, svědek Velké francouzské revoluce, Napoleonova císařství, Restaurace Bourbonů i následné monarchie. V londýnské Národní galerii Vás tak čeká kus francouzské historie v obrazech.

Rubens bis Makart. Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein, Albertina, Vídeň, 16. 2. 2019 – 10. 6. 2019

K příležitosti 300. výročí založení Lichtenštejnského knížectví císařem Karlem VI. pořádá vídeňská Albertina výstavu představující cenné kusy z Lichtenštejnské sbírky. Nenechte si ujít příležitost zhlédnout vedle sebe starší i novější akvizice, od Rubensovy Venuše, přes sochu Krista Trpitele Adriaena de Vries, až po bronzovou bustu císaře Marka Aurelia.

Bellini plus. Forschung und Restaurierung, Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlín, 14. 10. 2018 – 21. 7. 2019

Výstava představuje polozapomenuté obrazy otce a syna Jacopa (1400–1470) a Giovanni Bellini (1430–1516) a jejich následovníků, jež od druhé světové války strádaly pohozené ve skladu. Cílem výstavy tedy není „pouze“ prezentovat díla samotná, ale rovněž přiblížit proces jejich restaurování.

  

Závěrem mi dovolte ještě připomenout výstavy, které již byly na našich stránkách avizovány a jež letos na jaře končí. V Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni (KHM) jsou stále až do 24. 3. 2019 k vidění dva Rubensovy obrazy, a to brněnská a vídeňská Hlava Medusy. Do 28. 4. 2019 pak v téže muzeu trvá výstava medailí Marie Terezie pod názvem Zuhanden Ihrer Majestät.