Nová rubrika | Foto měsíce

K profesi historika umění patří neodmyslitelně fotografie. Možnost trvale zachytit umělecké dílo – kresbu, obraz, sochu či architektonickou památku – výrazně ulehčila uměleckohistorickou práci, neboť už není nutné opakovaně a mnohdy zdlouhavě cestovat za originály uchovávanými na opačném konci světa anebo třeba na těžko přístupných místech.

A tak od vynálezu fotografie v 19. století vytrvale fotografujeme: dokumentujeme díla, o nichž soustavně bádáme, ale také všechna ta ostatní (kdyby byla náhodou potřeba pro srovnávací analýzu či jako analogický příklad). Někteří z nás se vypracovali na úroveň profesionálů schopných kvalitně zachytit takřka cokoliv, mnozí jsou spokojeni se snímky ryze dokumentačními nebo pracují s fotografiemi svých kolegů. Avšak každý historik umění, včetně studentů dějin umění, disponuje rozsáhlou sbírkou fotografií. A z těchto sbírek pro vás budeme vybírat to nejlepší v nové rubrice Foto měsíce. Výběr bude pestrý: známá umělecká díla zachycená z netradičních míst nebo úhlů, díla zcela neznámá, nepřístupná či zaniklá, podivnosti a zvláštnosti z oblasti prezentace uměleckých děl nebo jejich fungování, fotografie, k nimž máme jako autoři zvláštní vztah, neboť zachycují něco v naší práci výjimečného nebo důležitého pro naše bádání, pozoruhodné detaily uměleckých artefaktů a konečně fotografie lidí, tj. historiků umění při práci – kategorie, jež bude nejspíše nejzábavnější, ale která také ukáže svízelnost a veškeré těžkosti naší disciplíny. Doprovodné texty vysvětlí, co jsme fotografovali a proč, a chybět nebude ani krátký uměleckohistorický komentář k zachycenému dílu či situaci. Nenechte si tedy ujít první Foto měsíce v letošním roce, které připravujeme na září!