Tip | Fototéky a volně přístupné zdroje obrázků

Obrazový materiál je neodmyslitelnou součástí každé uměleckohistorické studie, ať už se jedná o seminární práci nebo třeba článek v odborném periodiku. Právě sehnat kvalitní reprodukci ale může být někdy časově i finančně náročné. Účelem tohoto příspěvku je poskytnout tipy na různé databáze, které nabízejí obrázky ve vysokém rozlišení k volnému stažení.

K obdobnému účelu zveřejnil v únoru časopis Apollo praktický seznam, který sdružuje různé databáze a převážně online sbírky různých muzeí a galerií, včetně například Národní galerie v Praze. Za pozornost zde stojí především online kolekce Metropolitan Museum of Art, které disponují více než 400 tisíci obrázků nebo třeba Library of Congress ve Washingtonu, D. C., nabízející několik milionů reprodukcí.

Velmi užitečný je také portál Open Art Images, který shromažďuje reprodukce uměleckých děl ve vysokém rozlišení z několika světových galerií a muzeí a databáze Wikimedia Commons. Kromě toho zde najdete také obsáhlý seznam muzeí s digitalizovanými sbírkami s volným přístupem.

Právě v oblasti digitalizovaných sbírek muzeí a volném přístupu k reprodukcím měla koronavirová krize pozitivní dopady. V reakci na nemožnost fyzických návštěv přesunuly galerie a muzea svoji činnost do digitálního prostoru. S tím souvisí i volný přístup k digitalizovanému obsahu těch galerií, které jím disponují. Na základě kritiky namítající, že veřejné sbírky patří veřejnosti a ta má právo je kdykoli navštívit, ať už fyzicky, nebo virtuálně, několik muzeí své digitalizované sbírky zpřístupnilo. Jedná se například o Smithsonův Institut ve Washingtonu, nabízející více než 2,8 milionu obrázků k volnému stažení (všechna tato muzea by měla být přidaná ve výše zmiňovaném seznamu časopisu Apollo). Dříve v tomto roce své digitalizované sbírky poskytly širší veřejnosti také Pařížská muzea.

Co se týče umění ve střední a severní Itálii, velmi užitečná je fototéka Kunsthistorisches Institut ve Florencii.

Pokud máte nějaké další tipy, neváhejte nám je sdělit! Seznam budeme průběžně aktualizovat.

Zdroje:

Open access image libraries – a handy list, Apollo Magazine

The Case for open access, Apollo Magazine.