Výstavy projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

aktuální výstavy v Univerzitním centru v telči a premonstrátské kanonii v nové říši přibližují fungování jezuitského řádu v telči. 

Rozšířená realita s modelem kostela sv. Jakuba na výstavě v Telči

Od čtvrtka 11. června je v Telči k vidění výstava, která prezentuje dílčí výsledky pětiletého projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Projekt měl za cíl „poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity.“ Na výstavě, jež měla být původně pouze panelová, se nakonec podařilo vystavit řadu exponátů z několika institucí. Výstava v budově bývalé jezuitské koleje – dnes Univerzitního centra v Telči – seznamuje s dějinami telčské koleje a probačního domu, ukazuje život zdejší komunity i její působení na náboženský život ve městě a okolí. K vidění jsou reprodukce dobových plánů, staré tisky, liturgické předměty, sochy, obrazy či vybavení lékárny. Informace k předmětům si lze dohledat v katalogu. Milovníky moderních technologií na výstavě jistě zaujme vytištěný model kostela Jména Ježíš, interaktivní 3D model jezuitské koleje a další 3D modely zprostředkované skrze tzv. rozšířenou realitu na tabletu. Tato výstava je zdarma a končí 13. září, více zde.

Část výstavy věnující se jezuitské lékárně

Ve výstavním katalogu pochopitelně nemohly být obsaženy všechny informace a předměty svázané s jezuity a objevené díky výzkumu. Na popud badatelů byla proto připravena a o týden později slavnostně otevřena doplňující výstava Knihovna telčské jezuitské koleje, tentokrát uspořádaná v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši. A proč právě v Nové Říši? Výzkum nejenže zmapoval zde dochovaný knižní fond jezuitské knihovny, ale také potvrdil starší domněnku, že mobiliář novoříšské knihovny pochází právě z jezuitské koleje. Jak knihy, tak skříně zakoupil roku 1776 tehdejší premonstrátský opat Josef Bernard Pelikán z nedávno zrušené koleje v Telči a vybavil jimi nově budovanou knihovnu, jejíž klenbu vymaloval Ignác Mayer. Návštěvník si může v expozici prohlédnout řadu starých knih z fondu jezuitské knihovny, reprodukce titulních listů a grafik a mimo to také samotnou knihovnu, jež jako jedna z mála alespoň částečně představuje podobu původních jezuitských knihoven. V klášteře je k vidění také expozice archeologických a antropologických průzkumů a obrazárna s klenotnicí. Výstava, kterou rovněž doprovází katalog, je zpoplatněna a končí 4. října.

Pohled na expozici starých tisků a reprodukcí grafik v Nové Říši

Zmíněné dva katalogy vyšly v jednotné sérii publikací (další članky viz zde):

HAVLÍK, Jiří  – HLAVÁČKOVÁ, Jarmila – KOLLERMANN, Karl (edd.): Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4. St. Pölten – Prag 2019.

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – HNILICOVÁ, Petra (eds.): Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. (Kat. výst.) Telč 2020.

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ Kateřina – HLAVÁČKOVÁ, Jarmila – KUCHAŘOVÁ, Hedvika (edd.): Knihovna jezuitské koleje v Telči. (Kat. výst.) Telč 2020.

Katalogy výstav

Připravuje se na podzim 2020:

ČORNEJOVÁ, Ivana – HAVLÍK, Jiří – HRDLIČKA, Josef (edd.): Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

RAMEŠOVÁ, Michaela – VALECKÝ, Štěpán – BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina: Literae annuae a jejich zobrazení života jezuitů v Telči

V Univerzitním centru v Telči se uskuteční také několik odborných přednášek (změna vyhrazena):

Čt 13. 8. v 18:00 hod. Hedvika Kuchařová: Knihovna jezuitské koleje v Telči.

Čt 20. 8. v 18:00 hod. Markéta Holubová: Jezuitská medicína, víra a magické prostředky.

Po 24. 8. v 18:00 hod. Michaela Ramešová – Štěpán Valecký: Ostatky sv. Markéty v Telči.

Út 8. 9. v 18:00 hod. Klára Zářecká: Každodennost v řádovém prostředí.

Čt 3. 9. v 18 hod. Kateřina Bobková-Valentová: Jezuitská škola a divadlo.