Časová linka | Blackness, Immobility, & Visibility in Europe (1600–1800)

V září tohoto roku spustil časopis Journal 18, zaměřující se na umění a kulturu 18. století, interaktivní časovou linku, která si klade za cíl obeznámit odborné i širší publikum s přítomností černochů v evropském umění v odobí mezi 1600–1800.

Diego Velázquez, Služka u Poslední večeře v Emauzích, c.1617–1618, zdroj: nationalgallery.ie

Crowd-sourcovaný projekt probíhal od června do září 2020 a zapojila se do něj řada akademiků a badatelů z různých uměleckohistorických pracovišť a univerzit. Spolu s rozvojem globálních dějin umění může tento nástroj posloužit k výzkumu, ale zároveň fungovat také jako efektivní pedagogická pomůcka. S využitím vizualizačních možností digitálního světa spojuje linka umělecká díla, historické události a různé aktéry ve společném prostoru napříč zeměkoulí.

Časová linka Blackness, Immobility, & Visibility in Europe (1600–1800), rok 1625, publikace spisu Samuela Purchase.

Linku lze procházet pomocí šipek pohybujících se chronologicky dopředu a dozadu rok po roku, nebo rychleji, přetáhnutím šipky přes několik dekád nebo století do určitého období. Jednotlivá díla a události jsou opatřeny krátkými popisy nebo odkazy na literaturu. Mimo jiné linka poukázala na to, že představy o „černé rase“ a přiřazování jedinců k ní nebylo v rámci evropských konvencí určeno jen lidem z Afriky a afrokaribské komunity. Rozdíly mezi Asiaty, Afričany a Američany byly často stírány a tito lidé byli rovněž označováni jako „černí“. Spolu s objevem archiválií, které prozrazují, že například obyvatelé jižní Asie často doprovázeli evropské cestovatele domů a následně sloužili v jejich domácnostech, se tak může otevírat diskuze o tom, zda lze identifikovat všechny portrétované s tmavou kůží jako původní africké nebo afrokaribské obyvatele.

Anthony van Dyck, William Feilding, hrabě z Denbighshiru, s neznámým sluhou, 1633–1634, zdroj:rkd.nl

Zdroj: 

“Blackness, Immobility & Visibility in Europe (1600-1800) – A Collaborative Timeline,” Journal18 (September 2020), https://www.journal18.org/5175.