Výstava | Mezi kýčem a akademií

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ

Zvát na raně novověkém webu na výstavu 19. a trochu i 20. století, a to ještě v čase uzavřených muzeí a galerií, se může zdát přinejmenším sporné. I přesto bych s vámi ráda sdílela tip na zajímavou výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, kterou snad brzy budeme moci opět navštívit.

Na obrázku může být: 3 people, uvnitř

Pohled do výstavy

Expozice představuje tiskařskou techniku chromolitografie v různých podobách, přičemž klade důraz na nejčastější produkci – obrazové plakáty a reklamní tisky. Vystaveny jsou i ukázky reprodukcí malířských děl, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Jak již název napovídá, výstava se věnuje i hranici mezi „vysokým a nízkým“ uměním, přičemž zohledňuje chromolitografii a její moc zprostředkovávat jedinečná umělecká díla podstatně širšímu publiku, nelimitovanému společenskou, vzdělanostní či jinou exkluzivitou. Výstava tak otevírá otázky hodnoty originálu i devalvace umění.

Děti s květinami

Bianco kalendář na rok 1897, 1896 (reprodukce malby Ein Blumenfest z roku 1896). Gustav Klimt (1862–1918)

Přestože ne všechna díla, která se zde nacházejí, by obstála při samostatném vystavování, je to právě dobře zvolená koncepce a zajímavé konotace, jež by mohly diváka zaujmout.

Foto a info: www.upm.cz