Tipy a nástroje | Lexikon der christlichen Ikonographie online

Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), stěžejní dílo pro všechny kunsthistoriky zabývající se křesťanskou ikonografií, se nyní dočkalo digitalizace.

LCI je výsledkem několikaleté práce historika umění Engelberta Kirschbauma a jeho následovníků a slouží jako základní zdroj pro analýzu a interpretaci uměleckých děl s křesťanskými náměty. Jednotlivé svazky byly vydávány v rozmezí zhruba deseti let, přičemž první svazek byl publikován roku 1968 a osmý v roce 1976. Ani po více než padesáti letech však toto dílo neztratilo nic na své aktuálnosti a dodnes se dočkalo několika dotisků. Zatímco svazky 1–4 se zabývají spíše obecnými náměty křesťanské ikonografie (Allgemeine Ikonographie), svazky 5–8 se zaměřují na ikonografii světců (Ikonographie der Heiligen).

Nová digitalizovaná edice pod záštitou nakladatelství Brill obohacuje lexikon o možnosti digitálních dějin umění a propojuje jej s ostatními databázemi a dalšími cennými zdroji. Jeho cílem je poskytnout intuitivnější a uživatelsky přívětivější referenční rámec, který si zároveň zachovává bohatost informací obsažených v původních, tištěných edicích v německém jazyce. Uživatelé tak mohou procházet lexikonem pomocí fulltextového vyhledávání a díky překladači začleněnému v databázi také pohodlně čerpat informace v anglickém, francouzském, italském a nizozemském jazyce.

Jednotlivá hesla jsou kromě obrázků propojena také s klasifikačním systémem ICONCLASS a databází Arkyves (plná verze této databáze je ovšem dostupná pouze pro předplatitele). Jednou z výhod digitální publikace je její snadná aktualizace, a nová digitalizovaná edice tak spíše než hotové dílo představuje postupně se rozšiřující „work in progress“.

Zdroje textu a obrázků | brill.com | wikipedia commons