Rembrandt online | Master Printmaker

Zhlédněte virtuální výstavu Rembrandt: Master Printmaker, již připravilo Cincinnati Art Museum v americkém Ohiu na platformě Google Arts and Culture.

Během posledních dvou let se snad všechny uměleckohistorické instituce pokoušely zprostředkovat svým návštěvníkům požitek z výtvarných děl i přes zavřené dveře galerií. Drtivá většina tak učinila pomocí online prostředí, které od té doby mezi galeriemi a muzei velmi stoupá v oblibě. Skvělou platformou pro interaktivní projekty je například aplikace Google Arts and Culture, která běží jak na webovém, tak na mobilním rozhraní. Právě zde můžeme nalézt virtuální výstavu Rembrandt: Master Printmaker, kterou připravilo muzeum umění sídlící v Cincinnati v americkém Ohiu. Jedná se o projekt představující Rembrandtovu ryteckou a tiskařskou tvorbu s použitím příkladů z rozsáhlých grafických sbírek právě této instituce. Autorsky za výstavou stojí samozřejmě tým místních kurátorů, předně kurátorka tamější sbírky tisků Kristin Spangenberg.

Rembrandt Harmensz van Rijn, Kristus v Emauzích (detail), 1654

Muzeum pořádalo výstavu Rembrandtových tisků pod stejným názvem už v roce 2006, tentokrát ji ale přeneslo výhradně do online prostředí. Návštěvníci tak mají možnost vidět umělcovy rytiny a lepty ve vysokém detailu. Velkým plusem je také výborná optimalizace výstavy jak pro počítač, tak pro mobilní rozhraní. V obou případech jsou reprodukce dobře čitelné a pokud má divák zájem, může si každou z nich rozkliknout, přiblížit a přečíst si o ní doplňující informace. Výstava založená na 34 grafikách je doplněná o jednoduchý a srozumitelný text zaměřující se na obecné principy, které můžeme v Rembrandtově tvorbě pozorovat. Každý doplňující odstavec je vázán ke konkrétní představené reprodukci a pomocí ní demonstruje umělcův přístup k tématům i technikám. Text nabádá čtenáře k pozornému prohlížení grafických listů a často se soustřeďuje na detaily, které jsou lehko přehlédnutelné nebo nabádá k porovnávání dvou verzí tisku. Zároveň se výstava snaží být dostupná pro co nejširší spektrum diváků, text proto není nikterak jazykově náročný a nesetkáme se s přílišným množstvím odborných termínů.

Rembrandt Harmensz van Rijn, Větrný mlýn, 1641

Rembrandt Harmensz van Rijn, Vlastní podobizna se Saskií, 1636

 

 

 

 

 

 

 

Mnohým může v projektu chybět srovnání s Rembrandtovými vrstevníky, které by umělcova génia ještě více zvýraznilo. V takovém případě doporučuji po prohlédnutí asi hodinové výstavy Cincinnati muzea navštívit ještě interaktivní výstavu 5 Unmissable Paintings at the Rijksmuseum, kterou si na platformě Google Arts and Culture připravila slavná amsterodamská instituce. Zde divák narazí třeba na žánrovou malbu Jana Steena nebo krajinomalby Jacoba van Ruisdaela doplněné o stručné informace. Pokud by měl divák zájem o více informací přímo o Rembrandtovi, lze zmínit vizuálně bohatý projekt Rembrandt‘s engravings at BUAP nebo miniprojekt Listen to a Rembrandt Come to Life, kde se zájemce může dozvědět více informací o obraze Únos Evropy se zvukovým a hudebním podkresem.

Virtuální prohlídka výstavy 5 Unmissable Paintings at the Rijksmuseum